Navigácia

Obsah

Oznamy

Správy

Oznam o neordinovaní MUDr. Kataríny Pešoutovej

MUDr. Katarína Pešoutová oznamuje občanom, že v termíne od 22. - 26. júla 2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.
Zastupovať ju bude MUDr. Vlasta Srnková, ktorá má ambulanciu na Partizánskej ceste 97 v Banskej Bystrici. celý text

ostatné | 19. 7. 2019 | Autor:
XXI. ročník folklórneho popoludnia 2019

XXI. ročník folklórneho popoludnia "Čô sa staô v tom Priechode"

FSk Priechoďan a Obecný úrad Priechod Vás srdečne pozývajú na XXI. ročník folklórneho popoludnia "Čô sa staô v tom Priechode", ktoré sa uskutoční v nedeľu 4. augusta 2019 o 14:00 hod. na futbalovom ihrisku v Priechode. celý text

ostatné | 17. 7. 2019 | Autor:

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Pod Panským Dielom

Projekt predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Pod Panským Dielom je zameraný na zavedenie opatrení na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov formou domáceho kompostovania 9 obciach združenia. celý text

ostatné | 17. 7. 2019 | Autor:

Ďumbier 2019

Aj tento rok, už po 30-ty krát, KDH pozýva na výstup na Ďumbier, v sobotu 27.7.2019 o 9,00 hodine z Trangošky. Po návrate od 16,00 - 18,00 hod. je zabezpečený guláš.
Kedysi sme sa z našej obce zúčastňovali tohto výstupu v hojnom počte, tak kto si trúfa a má záujem o milé spoločné stretnutie, viac informácií o trojdňovom programe výstupu na Ďumbier nájdete tu: https://www.facebook.com/events/302229604047319/ celý text

ostatné | 11. 7. 2019 | Autor:

Cvičenie detí počas prázdnin

Oznamujeme rodičom detí, že počas letných prázdnin prebieha na ihrisku v Priechode cvičenie detí od 3 rokov, každý utorok a piatok od 17.30 hod. Srdečne Vás pozývame. celý text

ostatné | 9. 7. 2019 | Autor:

Priechodské rockové slávnosti

V sobotu 13. júla sa od 15:00 hod. na futbalovom ihrisku uskutoční XI. ročník Priechodských rockových slávností. celý text

ostatné | 3. 7. 2019 | Autor:
Putovanie

Putovanie na keltské hradisko Potôčok

Keltský kmeň FUARÁIN organizuje spoločné putovanie našimi dejinami v dňoch 17. - 19.7.2019. Program je v priloženom plagáte. celý text

ostatné | 24. 6. 2019 | Autor:

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje: Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. celý text

ostatné | 12. 6. 2019 | Autor:

Výzva okresného úradu Banská Bystrica

Pozemkový a lesný odbor OÚ Banská Bystrica upozorňuje a vyzýva každ´ho vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu. celý text

ostatné | 21. 5. 2019 | Autor:

Zber triedeného odpadu

Od 1.4.2019 sa mení spôsob zberu triedeného odpadu v obci Priechod. celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor:

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Priechod za rok 2018

Obec Priechod, zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z o environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu, že úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Priechod za rok 2018 je 15,35 %. celý text

ostatné | 20. 2. 2019 | Autor:

Usmernenie pre registráciu chovu s jednou ošípanou na vlastnú spotrebu

Regionálna veterinárna a potravinová spáva Banská Bystrica v súlade s §16 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 39/2007 Z.z.) informuje obyvateľov o postupe registrácie chovov s jednou ošípanou na vlastnú spotrebu. celý text

ostatné | 25. 1. 2019 | Autor:

Zber triedeného odpadu v obci Priechod – Zmena systému zberu

Od 01.01.2019 sa v obci Priechod mení systém zberu triedených zložiek odpadu: celý text

ostatné | 27. 12. 2018 | Autor:

Regionálna veterinárna a potravinová správa - usmernenie

V súlade s § 16 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov Regionálna veterinárna a potravinová správa požiadala obec Priechod o súčinnosť pri informovaní obyvateľov o povinnostiach pri domácich zabíjačkách a registrácii neregistrovaných chovov hospodársky zvierat - ošípaných.
celý text

ostatné | 21. 11. 2018 | Autor:

Výsledky komunálnych volieb 2018

Výsledky volieb starostu obce Priechod a poslancov Obecného zastupiteľstva. celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor:

Akcie Mikroregiónu pod Panským dielom v roku 2018

Plán akcií Mikroregiónu Pod Pánskym dielom v roku 2018 celý text

ostatné | 26. 4. 2018 | Autor:

Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu celý text

ostatné | 27. 3. 2018 | Autor: