Obsah

Harmonogram zber odpadu

HARMONOGRAM ZBERU ODPADU 2021

 

AKO TRIEDIME

 

 

Komunálné služby


Zber odpadu s obsahom škodlivín bude vyvážaný v dohodnutom termíne na základe objednávky obce.

1.11.
2.11.
Priechod
  Zmesový komunálny odpad
      Zmesový komunálny odpad

3.11.
4.11.
Priechod
  Triedený odpad - papier
      Triedený odpad - papier

5.11.
6.11.
7.11.
8.11.
9.11.
10.11.
11.11.
Priechod
  Triedený odpad - sklo
      Triedený odpad - sklo

12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
Priechod
  Zmesový komunálny odpad
      Zmesový komunálny odpad

17.11.
18.11.
Priechod
  Triedený odpad - kovy
      Triedený odpad - kovy

19.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
Priechod
  Triedený odpad - plasty
      Triedený odpad - plasty

26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.
Priechod
  Zmesový komunálny odpad
      Zmesový komunálny odpad

1.12.
2.12.
Priechod
  Triedený odpad - papier
      Triedený odpad - papier

3.12.
4.12.
5.12.