Obsah

Harmonogram zber odpadu

HARMONOGRAM ZBERU ODPADU 2021

 

AKO TRIEDIME

 

 

Komunálné služby


Zber odpadu s obsahom škodlivín bude vyvážaný v dohodnutom termíne na základe objednávky obce.

30.8.
31.8.
1.9.
2.9.
Priechod
  Triedený odpad - papier
      Triedený odpad - papier

3.9.
4.9.
5.9.
6.9.
7.9.
Priechod
  Zmesový komunálny odpad
      Zmesový komunálny odpad

8.9.
Priechod
  Triedený odpad - sklo
      Triedený odpad - sklo

9.9.
10.9.
11.9.
12.9.
13.9.
14.9.
15.9.
16.9.
17.9.
18.9.
19.9.
20.9.
21.9.
Priechod
  Zmesový komunálny odpad
      Zmesový komunálny odpad

22.9.
Priechod
  Triedený odpad - plasty
      Triedený odpad - plasty

23.9.
24.9.
25.9.
26.9.
27.9.
Priechod
  Triedený odpad - kovy
      Triedený odpad - kovy

28.9.
29.9.
30.9.
1.10.
2.10.
3.10.