Obsah

Komunálné služby


Zber odpadu s obsahom škodlivín bude vyvážaný v dohodnutom termíne na základe objednávky obce.

Kalendár vývozu odpadu

19. 12. 2019     Triedený odpad - papier
Priechod
19. 12. 2019     Triedený odpad - sklo
Priechod

Stránka

  • 1