Obsah

Komunálné služby


Zber odpadu s obsahom škodlivín bude vyvážaný v dohodnutom termíne na základe objednávky obce.

Kalendár vývozu odpadu

25. 07. 2019     Triedený odpad - papier
Priechod
25. 07. 2019     Triedený odpad - sklo
Priechod

Stránka

  • 1