Obsah

Komunálné služby


Zber odpadu s obsahom škodlivín bude vyvážaný v dohodnutom termíne na základe objednávky obce.

Kalendár vývozu odpadu

30. 05. 2019     Triedený odpad - plasty
Priechod
30. 05. 2019     Triedený odpad - sklo
Priechod

Stránka

  • 1