Obsah

Komunálné služby


Zber odpadu s obsahom škodlivín bude vyvážaný v dohodnuom termíne na základe objednávky obce.

Kalendár vývozu odpadu

28. 03. 2019     Triedený odpad - papier
Priechod
28. 03. 2019     Triedený odpad - sklo
Priechod

Stránka

  • 1