Obsah

Register dokumentov

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.03.2017

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 9915066764

4,90 EUR

Slovak Telekom Bajkalská 28 Bratislava

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

15.03.2017

Kúpna zmluva

9915066764

4,90 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava,IČO 35763469

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

15.03.2017

Opakované dodanie tovaru

12078191

880,00 EUR

SSE a.s. Žilina

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

15.03.2017

Opakované dodanie tovaru

12078076

253,00 EUR

SSE a.s. Žilina

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

15.03.2017

Opakované dodanie tovaru

13202351

957,00 EUR

SSE a.s. Žilina

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

15.03.2017

Opakované dodanie tovaru

12078131

1 925,00 EUR

SSE a.s. Žilina

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

15.03.2017

Opakované dodanie tovaru

12078121

594,00 EUR

SSE a.s. Žilina

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

08.03.2017

Zmluva o posytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva

4 000,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Priechod

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

08.03.2017

Zmluva o posytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva

2 500,00 EUR

FSk Priechoďan n.o.

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

08.03.2017

Zmluva o posytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva

12 500,00 EUR

OFK 150 Priechod

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

23.01.2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

32,00 EUR

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

RNDr. Jozef Lopušný

16.01.2017

Dodatok k zmluve

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

0,00 EUR

Slovak Telekom Bajkalská 28 Bratislava

Obec Priechod, Priechod č. 157

10.10.2016

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

1 500,75 EUR

Ján Bartoš, 1. mája 371/16, Slovenská Ľupča

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

04.10.2016

Zmluva o dielo

Zmluva

5 076,65 EUR

3Eko s.r.o

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

14.09.2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

15,80 EUR

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

Ján Rakyta a manž.Edita

30.08.2016

Zmluva

Zmluva o dielo č.1/2016

9 422,96 EUR

Ján Bartoš, 1. mája 371/16, Slovenská Ľupča

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

22.06.2016

Kúpna zmluva: CPBB-ZM-036-2016-2016

Zmluva

392,00 EUR

SR-zast.Ministerstvo vnútra SR

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

17.06.2016

Zmluva

Zmluva

0,00 EUR

Natur-Pack, Ružová 6, Bratislava

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

09.06.2016

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva

0,00 EUR

Ing. Eva Kútiková, Športová ul.34, Slovenská Ľupča, IČO 31904581

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

02.05.2016

Zmluva o dielo

Zmluva

30,00 EUR

MUDr. E.Vnenčáková, Krivánska 6, B.Bystrica

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

25.04.2016

Dohoda č. 22/2016/§54-Šnz

Dohoda

0,00 EUR

Úrad práce, soc.vecí a rodiny, ČSA 7, B.Bystrica, IČO 37949799

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

13.04.2016

Zmluva

Zmluva o dielo

30,00 EUR

MUDr. Eva Vnenčáková, Krivánska 6, B.Bystrica

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

16.03.2016

Zmluva

Zmluva

2 500,00 EUR

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

FSk Priechoďan n.o.

16.03.2016

Zmluva

Zmluva

12 500,00 EUR

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

OFK 150 Priechod

04.03.2016

Zmluva

Zmluva o budúcej zmluve

0,00 €

Natur-Pack, Ružová 6, Bratislava

Obec Priechod

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: