Obsah

Register dokumentov

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
11.09.2019

Objednávka č. 25/2019

mulčovanie terénu okolia šport. ihriska pre akciu: "Cyklopreteky Priechod"

neuvedená

Dušan Mesík, Selčianska cesta 139, Selce, IČO 14159368

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

14.08.2019

Objednávka č. 24/2019

informačné vitríny

876,00 EUR

Estatic, s.r.o., Zechenterova 356/24, Kremnica, IČO 36850365

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

18.07.2019

Objednávka č. 23/2019

projektové práce na rekonštrukciu kotolne ZŠ

2 800,00 EUR

StVS -servising s.r.o, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO 44935668

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

25.06.2019

Objednávka č. 22/2019

vypracovanie energetického auditu na budovu základnej školy s MŠ, Priechod č. 179

1 480,00 EUR

TERMO ENERGIA Ing. Ivan Koreň, Hájická 61, Sliač, IČO 31899641

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

17.06.2019

Objednávka č. 21/2019

kosenie trávnatých plôch Priechod- " Pod Krišpútom"

206,40 EUR

Národná dialničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava, IČO 35919001

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

17.06.2019

Objednávka č. 20/2012

zemné práce v k.ú. Priechod, lokalita " Domcovo, Brvnište"

neuvedená

EUROVIA SK, a.s., Partizánska cesta 118/A, Banská Bystrica, IČO 31651518

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

12.06.2019

Objednávka č. 19/2019

výmena žalúzií na budove OcÚ Priechod- kultúrny dom

Neuvedené

Serod, s.r.o, Stržovská 1, B.Bystrica, IČO 47771887

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

17.05.2019

Objednávka č. 18/2019

Rekonštrukcia horného námestia pri kostole Priechod -spracovanie projektovej dokumentácie DO - 05…

648,00 EUR

StVS -servising s.r.o, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO 44935668

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

13.05.2019

Objednávka č. 17/2019

zameranie existujúceho stavu+spracovanie podkladov do výkresovej dokumentácie - budova ZŠ s MŠ…

1 000,00 EUR

MBarch, s.r.o, Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO 36856215

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

24.04.2019

Objednávka č. 16/2019

prenájom detských atrakcií - Deň detí v Priechode

365,00 EUR

Dagmar Bíziková, Polomská 4, 01008 Žilina, IČO 46760831

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

17.04.2019

Objednávka č. 15/2019

vypracovanie projektovej dokumentácie

11 300,00 EUR

TRIPLAN s.r.o, Horná 81, Banská Bystrica, IČO 48311952

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

16.04.2019

Objednávka č. 14/2019

zhotovenie predajného stánká

420,00 EUR

SOLO-SK, Karol Strečok, Priechod č. 8, 976 11, IČO 35258900

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

08.04.2019

Objednávka č. 13/2019

zemina

864,00 EUR

STAVMAX s.r.o. , M.Rázusa 22, B.Bystrica, IČO 45418641

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

03.04.2019

Objednávka č. 12/2019

vypracovanie projektovej dokumentácie+zabezpečenie vstupných podkladov na stavbu - Priechod -…

8 952,00 EUR

StVS -servising s.r.o, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO 44935668

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

03.04.2019

Objednávka č. 11/2019

vypracovanie projektovej dokumentácie+zabezpečenie vstupných dokladov na stavbu - Priechod verejné…

1 320,00 EUR

StVS -servising s.r.o, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO 44935668

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

28.03.2019

Objednávka č. 10/2019

koše a sáčky na psie exkrementy

neuvedená

EKODEA &Dr. Stefan, Súmračná 23, Bratislava, IČO 35919965

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

20.03.2019

Objednávka č. 9/2019

výpočet poplatku za znečistenie ovzdušia

neuvedená

ENVIRO CONSULT, s.r.o, Šípková 17, B.Bystrica, IČO 47377780

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

13.03.2019

Objednávka č. 8/2019

vypracovanie sociálneho posudku

20,00 EUR

SENIORDOM Betonika, n.o., Hviezdoslavova 11, Banská Bystrica, IČO 50379666

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

11.03.2019

Objednávka č. 7/2019

vypracovanie - Komunitný plán sociálnych služieb - Priechod

350,00 EUR

SCARABEO-SK, s.r.o, Povstalecká 16, B.Bystrica, IČO 36785687

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

22.02.2019

Objednávka č. 6/2019

dopravné zrkadlá

neuvedená

SIVEX, s.r.o, Bzovícka 30, Bratislava, IČO 46485732

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

23.01.2019

Objednávka č. 5/2019

posypový materiál - piesok - množstvo 3 tony

neuvedená

BBRSC a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, IČO 36836567

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

21.01.2019

Objednávka č.4/2019

posýpanie miestnych komunikácií v obci Priechod

neuvedená

Barančia, s.r.o, Mlynská 42, Selce, IČO 36009644

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

11.01.2019

Objednávka č. 3/2019

vypracovanie projektovej dokumentácie-Rekonštrukcia horného námestia - Priechod - NN prípojka pre…

neuvedená

Milan Strieborný, Sebedín Bečov 30, IČO 10829521

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

08.01.2019

Objednávka č. 2/2019

dodávku a montáž umelého trávnika

neuvedená

SPORT SERVICE s.r.o, Diaková 111, 038 02

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

04.01.2019

Objednávka č.1/2019

čistenie a revízia komína na budove obecného úradu

neuvedená

KOM systém s.r.o, Stránska 4, B.Bystrica, IČO 51429641

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: