Obsah

Register dokumentov

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
17.05.2019

Objednávka č. 18/2019

Rekonštrukcia horného námestia pri kostole Priechod -spracovanie projektovej dokumentácie DO - 05…

648,00 EUR

StVS -servising s.r.o, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO 44935668

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

13.05.2019

Objednávka č. 17/2019

zameranie existujúceho stavu+spracovanie podkladov do výkresovej dokumentácie - budova ZŠ s MŠ…

1 000,00 EUR

MBarch, s.r.o, Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO 36856215

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

24.04.2019

Objednávka č. 16/2019

prenájom detských atrakcií - Deň detí v Priechode

365,00 EUR

Dagmar Bíziková, Polomská 4, 01008 Žilina, IČO 46760831

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

17.04.2019

Objednávka č. 15/2019

vypracovanie projektovej dokumentácie

11 300,00 EUR

TRIPLAN s.r.o, Horná 81, Banská Bystrica, IČO 48311952

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

16.04.2019

Objednávka č. 14/2019

zhotovenie predajného stánká

420,00 EUR

SOLO-SK, Karol Strečok, Priechod č. 8, 976 11, IČO 35258900

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

08.04.2019

Objednávka č. 13/2019

zemina

864,00 EUR

STAVMAX s.r.o. , M.Rázusa 22, B.Bystrica, IČO 45418641

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

03.04.2019

Objednávka č. 12/2019

vypracovanie projektovej dokumentácie+zabezpečenie vstupných podkladov na stavbu - Priechod -…

8 952,00 EUR

StVS -servising s.r.o, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO 44935668

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

03.04.2019

Objednávka č. 11/2019

vypracovanie projektovej dokumentácie+zabezpečenie vstupných dokladov na stavbu - Priechod verejné…

1 320,00 EUR

StVS -servising s.r.o, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO 44935668

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

28.03.2019

Objednávka č. 10/2019

koše a sáčky na psie exkrementy

neuvedená

EKODEA &Dr. Stefan, Súmračná 23, Bratislava, IČO 35919965

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

20.03.2019

Objednávka č. 9/2019

výpočet poplatku za znečistenie ovzdušia

neuvedená

ENVIRO CONSULT, s.r.o, Šípková 17, B.Bystrica, IČO 47377780

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

13.03.2019

Objednávka č. 8/2019

vypracovanie sociálneho posudku

20,00 EUR

SENIORDOM Betonika, n.o., Hviezdoslavova 11, Banská Bystrica, IČO 50379666

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

11.03.2019

Objednávka č. 7/2019

vypracovanie - Komunitný plán sociálnych služieb - Priechod

350,00 EUR

SCARABEO-SK, s.r.o, Povstalecká 16, B.Bystrica, IČO 36785687

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

22.02.2019

Objednávka č. 6/2019

dopravné zrkadlá

neuvedená

SIVEX, s.r.o, Bzovícka 30, Bratislava, IČO 46485732

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

23.01.2019

Objednávka č. 5/2019

posypový materiál - piesok - množstvo 3 tony

neuvedená

BBRSC a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, IČO 36836567

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

21.01.2019

Objednávka č.4/2019

posýpanie miestnych komunikácií v obci Priechod

neuvedená

Barančia, s.r.o, Mlynská 42, Selce, IČO 36009644

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

11.01.2019

Objednávka č. 3/2019

vypracovanie projektovej dokumentácie-Rekonštrukcia horného námestia - Priechod - NN prípojka pre…

neuvedená

Milan Strieborný, Sebedín Bečov 30, IČO 10829521

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

08.01.2019

Objednávka č. 2/2019

dodávku a montáž umelého trávnika

neuvedená

SPORT SERVICE s.r.o, Diaková 111, 038 02

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

04.01.2019

Objednávka č.1/2019

čistenie a revízia komína na budove obecného úradu

neuvedená

KOM systém s.r.o, Stránska 4, B.Bystrica, IČO 51429641

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

20.11.2018

Objednávka č. 23/2018

120 l plastové nádoby čierne - 25 ks

neuvedená

FEREX, s.r.o, Vodná 23, Nitra, IČO 17 682 258

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

16.11.2018

Objednávka č.22/2018

posypový materiál

neuvedená

BBRSC a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, IČO 36836567

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

15.10.2018

Objednávka č. 21/2018

zemné práce - úprava rigolu miestnej komunikácie

neuvedená

EUROVIA SK, a.s., Partizánska cesta 118/A, Banská Bystrica, IČO 31651518

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

27.09.2018

Objednávka č. 20/2018

prekládka telefónneho stĺpu

neuvedená

ZYRY-Tem, s.r.o, Lieskovská cesta 4121, Zvolen, IČO 35911727

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

27.08.2018

Objednávka č. 19/2018

inžinierska činnosť na stavbe- Rekonštrukcia horného námestia pri kostole Priechod

2 160,00 EUR

StVS -servising s.r.o, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO 44935668

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

22.08.2018

Objednávka č. 18/2018

vypracovanie sociálneho posudku za účelom posúdenia odkázanosti občana na sociálnu službu

20,00 EUR

SENIORDOM Betonika, n.o., Hviezdoslavova 11, Banská Bystrica, IČO 50379666

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

15.08.2018

Objednávka č. 17/2018

kosačka Š BDR STELLA PRO

700,00 EUR

PREDOS-BB, s.r.o, Podhrádok 357, Predajná, IČO 36625086

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: