Obsah

Register dokumentov

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
03.07.2017

Objednávka č. 7/2017

športové poháre

0,00 EUR

Mišiak ŠPORT s.r.o.

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11

08.06.2017

Objednávka č. 4/2017

vypracovanie znaleckého posudku na budovu bývalej ZŠ - súp.č. 283

0,00 EUR

Cyril Faško

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11

08.06.2017

Objednávka č. 5/2017

posúdenie budovy ZŠ Priechod

0,00 EUR

Ing. Július Longai

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11

08.06.2017

Objednávka č. 6/2017

posúdenie kotolne ZŠ Priechod

0,00 EUR

Ing. Július Longai

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11

23.05.2017

Objednávka č. 3/2017

nafukovací hrad+ 2 maskoti

0,00 EUR

Miroslav Škařupa, Tatranská 96, Banská Bystrica

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11

17.05.2017

Objednávka č. 2/2017

vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia horného námestia pri kostole

2 250,00 EUR

Ing. Anna Brašeňová

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11

15.05.2017

Objednávka č. 1/2017

asfaltová drť

0,00 EUR

BBRSC, a.s. Majerská 94, Banská Bystrica

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11

19.12.2016

Objednávka č. 13/2016

vypracovanie cenovej ponuky - " Priechod - odkanalizovanie časti obce - majetkoprávne…

1 152,00 EUR

StVS-servising, s.r.o, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11

16.11.2016

Objednávka č. 12/2016

stavebné práce - rozšírenie verejného osvetlenia - Priechod-cintorín

0,00 EUR

Ján Bartoš, 1. mája 371/16, Slovenská Ľupča

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11

28.09.2016

Objednávka č. 11/2016

zhotovenie okien+montáž - budova šatní TJ

5 101,51 EUR

3Eko s.r.o

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11

05.09.2016

Objednávka č.10/2016

vyhotovenie geodetických prác: Priechod - cesta

540,00 EUR

Ing. Marta Bugárová, Geopoz

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11

18.07.2016

Objednávka č.9/2016

oprava traktora

0,00 EUR

KTW AGRO s.r.o

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11

13.06.2016

Objednávka č.8/2016

geodetické práce - Priechod-ihrisko

450,00 EUR

Ing. M.Bugárová Geopoz

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11

01.06.2016

Objednávka č.7/2016

nafukovací hrad - akcia MDD Priechod

0,00 EUR

Miroslav Škařupa, Tatranská 96, Banská Bystrica

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11

23.05.2016

Objednávka č.6/2016

služby na zabezpečenie súťaží a atrakcií pri príležitosti konania MDD - 28.5.2016 v areáli …

0,00 EUR

OZ BCF

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11

10.05.2016

Objednávka č. 5/2016

vypracovanie geometrického plánu komunikácia - Priechod,Podkonice, na základe predloženej cenovej…

0,00 EUR

Geopoz, s.r.o, Banská Bystrica

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11

02.05.2016

Objednávka č. 4/2016

oprava vodomernej šachty na miestnej komunikácii -Pukanec

0,00 EUR

Bartoš Stav s.r.o, Ul.1.mája 16, Sl.Ľupča

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11

30.03.2016

Objednávka č. 2/2016

Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu- Rekonštrukcia miestnej komunikácie Priechod-…

5 928,00 EUR

StVS Servising, s.r.o, Partizánska 5, B.Bystrica

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11

30.03.2016

Objednávka č. 3/2016

Vypracovanie projektovej dokumentácie - Priechod - rekonštrukcia odvodňovacieho kanála

5 928,00 EUR

StVS Servising, s.r.o., Partizánska cesta 5, B.Bystrica

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11

20.01.2016

Objednávka č. 1/2016

posypový materiál

0,00 €

BBRSC, Majerská cesta 94, Banská Bystrica

Obec Priechod

23.11.2015

Objednávka č. 11/2015

vypracovanie projektovej dokumentácie- dobudovanie splaškovej kanalizácie

0,00 €

StVS -servising, a.s., Partizánska cesta 5, Banská

Obec Priechod

10.11.2015

Objednávka č. 8/2015

vypracovanie znaleckého posudku na pozemok parc. KN-E č. 569/1 v k.ú.Priechod

0,00 €

eRStar s.r.o, Tr. SNP č. 75, B.Bystrica

Obec Priechod

10.11.2015

Objednávka č. 9/2015

činnosti k vydaniu stavebného povolenia na zákazku: Priechod modernizácia a rozšírenie budovy…

0,00 €

StVS Servising, s.r.o, Partizánska 5, B.Bystrica

Obec Priechod

10.11.2015

Objednávka č. 10/2015

revíziu el.zariadení v budove obecného úradu -Priechod č. 157, 976 11

400,00 €

PAME, s.r.o, Krčméryho 30, Badín

Obec Priechod

13.10.2015

Objednávka č.7/2015

dosky na lavičky a pieskovisko

0,00 €

TOPlast a.s., Werferova 1, Košice

Obec Priechod

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: