Obsah

Register dokumentov

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
23.05.2017

Objednávka č. 3/2017

nafukovací hrad+ 2 maskoti

Neuvedené

Miroslav Škařupa, Tatranská 96, Banská Bystrica

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11

17.05.2017

Objednávka č. 2/2017

vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia horného námestia pri kostole

2 250,00 EUR

Ing. Anna Brašeňová

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11

15.05.2017

Objednávka č. 1/2017

asfaltová drť

Neuvedené

BBRSC, a.s. Majerská 94, Banská Bystrica

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11

19.12.2016

Objednávka č. 13/2016

vypracovanie cenovej ponuky - " Priechod - odkanalizovanie časti obce - majetkoprávne…

1 152,00 EUR

StVS-servising, s.r.o, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11

16.11.2016

Objednávka č. 12/2016

stavebné práce - rozšírenie verejného osvetlenia - Priechod-cintorín

Neuvedené

Ján Bartoš, 1. mája 371/16, Slovenská Ľupča

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11

28.09.2016

Objednávka č. 11/2016

zhotovenie okien+montáž - budova šatní TJ

5 101,51 EUR

3Eko s.r.o

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11

05.09.2016

Objednávka č.10/2016

vyhotovenie geodetických prác: Priechod - cesta

540,00 EUR

Ing. Marta Bugárová, Geopoz

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11

18.07.2016

Objednávka č.9/2016

oprava traktora

Neuvedené

KTW AGRO s.r.o

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11

13.06.2016

Objednávka č.8/2016

geodetické práce - Priechod-ihrisko

450,00 EUR

Ing. M.Bugárová Geopoz

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11

01.06.2016

Objednávka č.7/2016

nafukovací hrad - akcia MDD Priechod

Neuvedené

Miroslav Škařupa, Tatranská 96, Banská Bystrica

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11

23.05.2016

Objednávka č.6/2016

služby na zabezpečenie súťaží a atrakcií pri príležitosti konania MDD - 28.5.2016 v areáli …

Neuvedené

OZ BCF

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11

10.05.2016

Objednávka č. 5/2016

vypracovanie geometrického plánu komunikácia - Priechod,Podkonice, na základe predloženej cenovej…

Neuvedené

Geopoz, s.r.o, Banská Bystrica

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11

02.05.2016

Objednávka č. 4/2016

oprava vodomernej šachty na miestnej komunikácii -Pukanec

Neuvedené

Bartoš Stav s.r.o, Ul.1.mája 16, Sl.Ľupča

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11

30.03.2016

Objednávka č. 2/2016

Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu- Rekonštrukcia miestnej komunikácie Priechod-…

5 928,00 EUR

StVS Servising, s.r.o, Partizánska 5, B.Bystrica

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11

30.03.2016

Objednávka č. 3/2016

Vypracovanie projektovej dokumentácie - Priechod - rekonštrukcia odvodňovacieho kanála

5 928,00 EUR

StVS Servising, s.r.o., Partizánska cesta 5, B.Bystrica

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11

28.05.2015

Objednávka č.4/2015

stavebný dozor na stavbu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Priechod

528,00 €

StVS Servising, s.r.o., Partizánska cesta 5, B.Bystrica

Obec Priechod

25.03.2014

Objednávka č.4 /2014

revízia kotolne v budove OcÚ

Neuvedené

REVIZ-Detva, s.r.o, Ľ. Zelienku 1668/8, Detva

Obec Priechod

25.03.2014

Objednávka č. 5/2014

autobusová preprava

500,00 €

Pavol Mesík, Ku Strelnici č. 1/529, Selce

Obec Priechod

21.02.2013

Objednávka č. 1/2013

posypový materiál na zimnú údržbu

Neuvedené

BBRSC-Z 01, B.Bystrica

Obec Priechod

21.02.2013

Objednávka č. 2/2013

činnosti súvisiace s procesom verejného obstarávania na akciu: Rekonštrukcia verejného osvetlenia…

Neuvedené

StVS-servising, s.r.o, Partizánska 5, Banská Bystrica

Obec Priechod

21.02.2013

Objednávka č. 3/2013

zimná údržba miestnych komunikácií- pluhovanie,posyp

Neuvedené

Ján Strečok, Priechod č. 224, 976 11

Obec Priechod

06.05.2014

Objednávka č.6/2014

farba

Neuvedené

Hempel s.r.o, Zvolen

Obec Priechod

21.05.2014

Objednávka č. 7/2014

štiepkovač drevnej hmoty

Neuvedené

BBRSC, Majerská cesta 94, B.Bystrica

Obec Priechod

21.05.2014

Objednávka č.8/2014

vypracovanie Plánu odpadového hospodárstva

150,00 €

Odpadový hospodár s.r.o

Obec Priechod

27.05.2014

Objednávka č. 9/2014

bubnová kosačka

760,00 €

Mountfield SK, s.r.o

Obec Priechod

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: