Obsah

Register dokumentov

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
14.08.2020

Faktúra č. 143/2020

jednorázové rúška

24,20 EUR

MAVEX, spol s r.o, Dlouhá 164, Zlín, IČ 44004389

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

14.08.2020

Faktúra č. 142/2020

interiérové stavebné práce v zariadení Betonika Priechod

36 176,92 EUR

BAUHAUS, s.r.o, Kremnička 3, Banská Bystrica, IČO 47098414

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

13.08.2020

Faktúra č. 141/2020

planírovanie parkoviska pri športovom ihrisku

172,08 EUR

RANDA +R, s.r.o, Senická cesta 5, Banská Bystrica, IČO 36058262

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

13.08.2020

Faktúra č. 140/2020

vodné , stočné - obecný úrad

175,90 EUR

StVPS,a.s., Partizánska cesta 5, B.Bystrica, IČO 36644030

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

13.08.2020

Faktúra č. 139/2020

vodné a stočné - Námestie pri kostole

1,44 EUR

StVPS,a.s., Partizánska cesta 5, B.Bystrica, IČO 36644030

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

13.08.2020

Faktúra č. 138/2020

vodné , stočné - cintorín

10,09 EUR

StVPS,a.s., Partizánska cesta 5, B.Bystrica, IČO 36644030

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

07.08.2020

Faktúra č. 137/2020

odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu

1 928,58 EUR

Márius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín, IČO 34115901

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

06.08.2020

Faktúra č. 136/2020

stavebný + spojovací materiál - oprava šatní TJ

345,18 EUR

SOLO-SK, Karol Strečok, Priechod č. 8, 976 11, IČO 35258900

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

05.08.2020

Faktúra č. 135/2020

vývoz kontajnera

80,64 EUR

Miroslav Kliment, Poľovnícka 33, Banská Bystrica, IČO 40593657

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

05.08.2020

Faktúra č. 134/2020

predplatné SME - zálohová faktúra

62,25 EUR

PETIT PRESS,a.s., Lazaretská 12, Bratislava, IČO 35790253

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

05.08.2020

Faktúra č. 133/2020

telefónne služby pevnej siete

83,88 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava,IČO 35763469

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

03.08.2020

Faktúra č. 132/2020

právne služby za mesiac júl 2020

176,47 EUR

JUDr. Tatiana Čárska, Komenského 18B, Bystrica, IČO 37832450, DIČ 1029645529

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

03.08.2020

Faktúra č. 131/2020

mulčovanie trávnatých plôch okolia športového ihriska

126,00 EUR

Dušan Mesík, Selčianska cesta 139, Selce, IČO 14159368

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

27.07.2020

Faktúra č. 130/2020

rekonštrukcia vodovodných a kanalizačných prípojok v zariadení Betonika Priechod

6 366,42 EUR

TOP-SAn, s.r.o, Banícka 86, Malachov, IČO 36824453

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

27.07.2020

Faktúra č. 129/2020

telefónne služby mobilnej siete

16,99 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava,IČO 35763469

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

27.07.2020

Faktúra č. 128/2020

vlajky - 70. výročie založenia FK Priechod

221,52 EUR

PRINTEX, spol. s.r.o, Lazovná 69, B.Bystrica, IČO 36028118

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

27.07.2020

Faktúra č. 127/2020

mesačný poplatok MI START

8,48 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO 35697270

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

27.07.2020

Faktúra č. 126/2020

telefónne služby mobilnej siete

30,06 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO 35697270

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

27.07.2020

Faktúra č. 125/2020

slnečná plachta - vyúčtovacia faktúra

0,00 EUR

Intermaster, s.r.o, Záhradnícka 10, Komárno, IČO 48085324

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

27.07.2020

Faktúra č. 124/2020

náter strechy , zvodov, žľabov - budova zariadenia Betonika Priechod

6 500,00 EUR

MD Staving, s.r.o., Priechod č. 239, 976 11, IČO 44111436

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

21.07.2020

Faktúra č. 123/2020

klampiarske práce - budova zariadenia Betonika Priechod

450,00 EUR

AQUAIZOL, s.r.o, Pod Urpínom 1485/7, Banská Bystrica, IČO 36641049

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

17.07.2020

Faktúra č. 122/2020

oprava internetu, údržba pracovných staníc

312,00 EUR

Pavel Scholtz. Tr.Hr.Králové 2, B.Bystrica, IČO 43206735

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

17.07.2020

Faktúra č. 121/2020

správny poplatok - stavebný úrad

20,00 EUR

Obec Slovenská Ľupča, Nám. SNP č. 13, Slovenská Ľupča, IČO 00313823

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

16.07.2020

Faktúra č. 120/2020

zneškodnenie komunálneho odpadu

135,10 EUR

Márius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín, IČO 34115901

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

15.07.2020

Faktúra č. 119/2020

infovitrína

312,00 EUR

Estatic, s.r.o., Zechenterova 356/24, Kremnica, IČO 36850365

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: