Obsah

Register dokumentov

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
05.08.2019

Faktúra č. 139/2019

zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu- cintorín

244,08 EUR

Márius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín, IČO 34115901

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

05.08.2019

Faktúra č. 138/2019

projektová dokumentácia -prístupová cesta k MŠ a cintorínu

8 952,00 EUR

StVS -servising s.r.o, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO 44935668

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

05.08.2019

Faktúra č. 137/2019

kancelár.potreby

9,42 EUR

Papera, s.r.o, Čerešňová 17, Banská Bystrica, IČO 46082182

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

05.08.2019

Faktúra č. 136/2019

právne služby za mesiac júl 2019

176,47 EUR

JUDr. Tatiana Čárska, Komenského 18B, Bystrica, IČO 37832450, DIČ 1029645529

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

05.08.2019

Faktúra č. 135/2019

kancelárske +čistiace potreby

93,42 EUR

Papera, s.r.o, Čerešňová 17, Banská Bystrica, IČO 46082182

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

05.08.2019

Faktúra č. 134/2019

telefónne služby mobilnej siete

15,98 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava,IČO 35763469

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

25.07.2019

Faktúra č. 133/2019

servis bezdrôtového rozhlasu

13,44 EUR

CSB spol. s r.o., Sládkovičova 92, B.Bystrica, IČO 31566138

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

24.07.2019

Faktúra č. 132/2019

mesačný poplatok MI START

8,48 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO 35697270

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

24.07.2019

Faktúra č. 131/2019

telefónne služby mobilnej siete

30,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO 35697270

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

19.07.2019

Faktúra č. 130/2019

vyúčtovanie správnych poplatkov za 2.Q.2019 - stavebný úrad

215,00 EUR

Obec Slovenská Ľupča, Nám. SNP č. 13, Slovenská Ľupča, IČO 00313823

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

15.07.2019

Faktúra č. 129/2019

architektonické a projektové práce

11 300,00 EUR

TRIPLAN s.r.o, Horná 81, Banská Bystrica, IČO 48311952

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

15.07.2019

Faktúra č. 128/2019

preprava autobusom

180,00 EUR

Marián ľalík - autobusová a nákladná doprava, 29. augusta 29, B.Bystrica, IČO 40892565

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

15.07.2019

Faktúra č. 127/2019

kosenie trávnatých plôch

206,40 EUR

Národná dialničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava, IČO 35919001

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

10.07.2019

Faktúra č. 126/2019

záloha dát

20,32 EUR

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35954612

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

10.07.2019

Faktúra č. 125/2019

telefónne služby mobilnej siete

84,01 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava,IČO 35763469

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

08.07.2019

Faktúra č. 124/2019

stravné lístky - vyúčtovacia faktúra

0,00 EUR

DOOX - Stravné lístky, spol. s.r.o, Kálov 356, Žilina, IČO 36391000

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

04.07.2019

Faktúra č. 123/2019

stravné lístky - zálohová faktúra

1 287,00 EUR

DOOX - Stravné lístky, spol. s.r.o, Kálov 356, Žilina, IČO 36391000

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

04.07.2019

Faktúra č. 122/2019

poradenstvo pri vypracovaní žiadosti o poskytnutie dotácie

600,00 EUR

Teach for Creative, o.z, Železničiarska 3190/9, Bratislava, IČO 51977699

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

04.07.2019

Faktúra č. 121/2019

faktúra za vodné a stočné

510,47 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, B.Bystrica, IČO 36644030

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

03.07.2019

Faktúra č. 120/2019

právne služby za mesiac 06/2019

176,47 EUR

JUDr. Tatiana Čárska, Komenského 18B, Bystrica, IČO 37832450, DIČ 1029645529

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

03.07.2019

Faktúra č. 119/2019

projektová dokumentácia - Priechod - verejné osvetlenie k športovému areálu

1 320,00 EUR

StVS -servising s.r.o, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO 44935668

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

03.07.2019

Faktúra č. 118/2019

paušál BOZP a OPP za 2.Q.2019

72,00 EUR

Pyrobos Partizánska cesta 71, Banská Bystrica, IČO 36644048

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

03.07.2019

Faktúra č. 117/2019

odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu

1 458,72 EUR

Márius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín, IČO 34115901

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

02.07.2019

Faktúra č. 116/2019

zemné práce

811,44 EUR

EUROVIA SK, a.s., Partizánska cesta 118/A, Banská Bystrica, IČO 31651518

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

01.07.2019

Faktúra č. 115/2019

športové poháre

89,89 EUR

Mišiak ŠPORT s.r.o., Partizánska 93, B.Bystrica, IČO 36059714

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: