Obsah

Register dokumentov

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
06.11.2019

Faktúra č. 201/2019

telefónne služby pevnej siete

86,17 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava,IČO 35763469

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

06.11.2019

Faktúra č. 200/2019

čistiaci mop

29,42 EUR

Internet Mall Slovakia, s.r.o, Galvaniho 6, Bratislava, IČO 35950226

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

05.11.2019

Faktúra č. 199/2019

stravné lístky - zálohová faktúra

1 404,00 EUR

DOOX - Stravné lístky, spol. s.r.o, Kálov 356, Žilina, IČO 36391000

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

05.11.2019

Faktúra č. 198/2019

odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu za mesiac 10/2019

92,88 EUR

Márius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín, IČO 34115901

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

04.11.2019

Faktúra č. 197/2019

montáž vodomeru

80,24 EUR

StVS a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO 36644030

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

30.10.2019

Faktúra č. 196/2019

servis bezdrôtového rozhlasu+doprava

11,20 EUR

CSB spol. s r.o., Sládkovičova 92, B.Bystrica, IČO 31566138

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

28.10.2019

Faktúra č. 195/2019

vypracovanie preberacieho protokolu

36,00 EUR

BBRSC a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, IČO 36836567

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

28.10.2019

Faktúra č. 194/2019

mesačný poplatok MI Start

8,48 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO 35697270

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

28.10.2019

Faktúra č. 193/2019

telefónne služby mobilnej siete

30,06 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO 35697270

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

28.10.2019

Faktúra č. 192/2019

telefónne služby mobilnej siete

15,98 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava,IČO 35763469

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

11.10.2019

Faktúra č. 191/2019

zálohovanie dát

24,67 EUR

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35954612

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

07.10.2019

Faktúra č. 190/2019

telefónne služby pevnej siete

84,60 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava,IČO 35763469

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

18.10.2019

Faktúra č. 189/2019

montáž trávnika " multifunkčné ihrisko"

1 000,00 EUR

Sport SERVICE, s.r.o ,Diaková 111, 03802, IČO 36785571

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

18.10.2019

Faktúra č. 188/2019

audítorské overenie

1 320,00 EUR

Ing. Eva Kútiková, Športová ul.34, Slovenská Ľupča, IČO 31904581

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

17.10.2019

Faktúra č. 187/2019

informačné vitríny

816,00 EUR

Estatic, s.r.o., Zechenterova 356/24, Kremnica, IČO 36850365

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

16.10.2019

Faktúra č. 186/2019

zneškodnenie komunálneho odpadu - cintorín

112,32 EUR

Márius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín, IČO 34115901

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

15.10.2019

Faktúra č. 185/2019

110 l kontajnery /kuka nádoby/

588,00 EUR

FEREX, s.r.o, Vodná 23, Nitra, IČO 17 682 258

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

15.10.2019

Faktúra č. 184/2019

paušál BOZP a OPP - 3.Q.2019

72,00 EUR

PYROBOSS, s.r.o, Lúčna 64, Banská Bystrica, IČO 36644048

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

15.10.2019

Faktúra č. 183/2019

paušál PZS za rok 2019

72,00 EUR

PYROBOSS, s.r.o, Lúčna 64, Banská Bystrica, IČO 36644048

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

15.10.2019

Faktúra č. 182/2019

uličné svietidlá

284,40 EUR

SLOS, s.r.o., Nám. Ľ. Štúra č. 24, Banská Bystrica, IČO 36644749

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

15.10.2019

Faktúra č. 181/2019

zameranie a spracovanie polohopisného a výškopisného zamerania pre výstavbu kanalizácie v k.ú.…

650,00 EUR

Ing. Andrej Peťko, Družstevná 235/28, dobrá Niva, IČO 44049366

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

14.10.2019

Faktúra č. 180/2019

palivo - koks

2 442,16 EUR

Obchod s palivom BB, sr.o, Sládkovičova 37/A, B.Bystrica, IČO 51424843

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

09.10.2019

Faktúra č. 179/2019

oprava a údržba kosačky

168,30 EUR

PREDOS-BB, s.r.o, Podhrádok 357, Predajná, IČO 36625086

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

08.10.2019

Faktúra č. 178/2019

sieť na multifunkčné ihrisko+montáž

2 599,56 EUR

Košík siete , s.r.o, Detvianska 6, Nové Zámky, IČO 36556858

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

07.10.2019

Faktúra č. 177/2019

stočné - zrážkové vody z verejných priestranstiev

539,15 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, B.Bystrica, IČO 36644030

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: