Obsah

Register dokumentov

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.08.2021

Faktúra č. 178/2021

oprava miestnych komunikácií - výtlky

14 803,93 EUR

Bartoš stav s.r.o, 1.mája 16, Sl.Ľupča, IČO 47024631

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

30.08.2021

Faktúra č. 177/2021

kancelárske potreby

134,33 EUR

Papera, s.r.o, Čerešňová 17, Banská Bystrica, IČO 46082182

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

24.08.2021

Faktúra č. 176/2021

telefónne služby mobilnej siete

17,39 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava,IČO 35763469

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

23.08.2021

Faktúra č. 175/2021

mesačný poplatok MI Start

8,48 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO 35697270

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

23.08.2021

Faktúra č. 174/2021

telefónne služby mobilnej siete

30,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO 35697270

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

17.08.2021

Faktúra č. 173/2021

predplatné SME 4.10.21-3.1.22 - vyúčtovacia faktúra

0,00 EUR

PETIT PRESS,a.s., Lazaretská 12, Bratislava, IČO 35790253

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

17.08.2021

Faktúra č. 172/2021

vodné - námestie

75,62 EUR

StVS a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO 36644030

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

17.08.2021

Faktúra č. 171/2021

vodné-cintorín

39,26 EUR

StVS a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO 36644030

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

17.08.2021

Faktúra č. 170/2021

vodné, stočné, zrážky - obecný úrad

145,68 EUR

StVS a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO 36644030

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

17.08.2021

Faktúra č. 169/2021

zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu

191,09 EUR

Márius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín, IČO 34115901

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

17.08.2021

Faktúra č. 168/2021

dopravné značenie

1 171,44 EUR

Viaznak, s.r.o, Lieskovská cesta 2279, Lieskovec, IČO 36038431

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

09.08.2021

Faktúra č. 164/2021

zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu

1 870,69 EUR

Márius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín, IČO 34115901

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

09.08.2021

Faktúra č. 163/2021

preprava veľkoobjemového kontajnera

99,16 EUR

Márius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín, IČO 34115901

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

09.08.2021

Faktúra č. 162/2021

predplatné SME - / 4.10.21-03.01.22/

62,25 EUR

PETIT PRESS,a.s., Lazaretská 12, Bratislava, IČO 35790253

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

05.08.2021

Faktúra č. 161/2021

výškopisné zameranie prístupovej komunikácie pre nový stavebný obvod

550,00 EUR

GEOFOREST spol. s s.r.o, Priechod č. 396, 97611, IČO 52079732

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

04.08.2021

Faktúra č. 160/2021

telefónne služby pevnej siete

87,78 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava,IČO 35763469

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

04.08.2021

Faktúra č. 159/2021

právne služby za mesiac júl 2021

176,47 EUR

JUDr. Tatiana Čárska, Komenského 18B, Bystrica, IČO 37832450, DIČ 1029645529

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

03.08.2021

Faktúra č. 158/2021

autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - obecný rozhlas

14,28 EUR

SOZA, Rastislavova 3, Bratislava,IČO 00178454

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

02.08.2021

Faktúra č. 157/2021

autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - rádio - kancelária OcÚ

12,00 EUR

SOZA, Rastislavova 3, Bratislava,IČO 00178454

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

30.07.2021

Faktúra č. 156/2021

správne poplatky - 2. štvrťrok 2021 - stavebný úrad

205,00 EUR

Obec Slovenská Ľupča, Nám. SNP č. 13, Slovenská Ľupča, IČO 00313823

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

29.07.2021

Faktúra č. 155/2021

veľkoobjemové vaky

33,44 EUR

Slnečná farma, s.r.o, Lonec 479, Pliešovce, IČO 44 745 761

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

26.07.2021

Faktúra č. 154/2021

telefónne služby mobilnej siete

16,99 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava,IČO 35763469

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

23.07.2021

Faktúra č. 153/2021

obaly na obedy

35,38 EUR

BOLUS, s.r.o, Doln 7, Selce, IČO 52119599

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

22.07.2021

Faktúra č. 152/2021

telefónne služby mobilnej siete

30,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO 35697270

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

22.07.2021

Faktúra č. 151/2021

mesačný poplatok MI Štart

8,48 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO 35697270

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: