Obsah

Register dokumentov

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
28.10.2019

Faktúra č. 195/2019

vypracovanie preberacieho protokolu

36,00 EUR

BBRSC a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, IČO 36836567

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

28.10.2019

Faktúra č. 194/2019

mesačný poplatok MI Start

8,48 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO 35697270

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

28.10.2019

Faktúra č. 193/2019

telefónne služby mobilnej siete

30,06 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO 35697270

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

28.10.2019

Faktúra č. 192/2019

telefónne služby mobilnej siete

15,98 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava,IČO 35763469

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

11.10.2019

Faktúra č. 191/2019

zálohovanie dát

24,67 EUR

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35954612

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

07.10.2019

Faktúra č. 190/2019

telefónne služby pevnej siete

84,60 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava,IČO 35763469

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

18.10.2019

Faktúra č. 189/2019

montáž trávnika " multifunkčné ihrisko"

1 000,00 EUR

Sport SERVICE, s.r.o ,Diaková 111, 03802, IČO 36785571

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

18.10.2019

Faktúra č. 188/2019

audítorské overenie

1 320,00 EUR

Ing. Eva Kútiková, Športová ul.34, Slovenská Ľupča, IČO 31904581

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

17.10.2019

Faktúra č. 187/2019

informačné vitríny

816,00 EUR

Estatic, s.r.o., Zechenterova 356/24, Kremnica, IČO 36850365

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

16.10.2019

Faktúra č. 186/2019

zneškodnenie komunálneho odpadu - cintorín

112,32 EUR

Márius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín, IČO 34115901

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

15.10.2019

Faktúra č. 185/2019

110 l kontajnery /kuka nádoby/

588,00 EUR

FEREX, s.r.o, Vodná 23, Nitra, IČO 17 682 258

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

15.10.2019

Faktúra č. 184/2019

paušál BOZP a OPP - 3.Q.2019

72,00 EUR

PYROBOSS, s.r.o, Lúčna 64, Banská Bystrica, IČO 36644048

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

15.10.2019

Faktúra č. 183/2019

paušál PZS za rok 2019

72,00 EUR

PYROBOSS, s.r.o, Lúčna 64, Banská Bystrica, IČO 36644048

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

15.10.2019

Faktúra č. 182/2019

uličné svietidlá

284,40 EUR

SLOS, s.r.o., Nám. Ľ. Štúra č. 24, Banská Bystrica, IČO 36644749

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

15.10.2019

Faktúra č. 181/2019

zameranie a spracovanie polohopisného a výškopisného zamerania pre výstavbu kanalizácie v k.ú.…

650,00 EUR

Ing. Andrej Peťko, Družstevná 235/28, dobrá Niva, IČO 44049366

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

14.10.2019

Faktúra č. 180/2019

palivo - koks

2 442,16 EUR

Obchod s palivom BB, sr.o, Sládkovičova 37/A, B.Bystrica, IČO 51424843

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

09.10.2019

Faktúra č. 179/2019

oprava a údržba kosačky

168,30 EUR

PREDOS-BB, s.r.o, Podhrádok 357, Predajná, IČO 36625086

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

08.10.2019

Faktúra č. 178/2019

sieť na multifunkčné ihrisko+montáž

2 599,56 EUR

Košík siete , s.r.o, Detvianska 6, Nové Zámky, IČO 36556858

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

07.10.2019

Faktúra č. 177/2019

stočné - zrážkové vody z verejných priestranstiev

539,15 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, B.Bystrica, IČO 36644030

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

07.10.2019

FAktúra č. 176/2019

odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu - za obdobie 9/2019

1 585,25 EUR

Márius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín, IČO 34115901

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

04.10.2019

Faktúra č. 175/2019

náhrada paušálnych výdavkov

36,00 EUR

JUDr. Ing. Ján Gasper, Kalmána Mikszátha 268, Rimavská sobota, IČO 35678691

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

03.10.2019

Faktúra č. 174/2019

ssystémová podpora URBIS 01.10.2019-30.09.2020

250,00 EUR

MADE spol. s r.o, Hurbanova 14A, B.Bystrica, IČO 36041688

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

30.09.2019

Faktúra č. 173/2019

informačný banner - cykloturistická mapa Priechod

79,00 EUR

Art Archeology-Jozef Stankoviansky, Priechod č. 101, 976 11, DIČ 1027156823

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

30.09.2019

Faktúra č. 172/2019

právne služby za mesiac september 2019

176,47 EUR

JUDr. Tatiana Čárska, Komenského 18B, Bystrica, IČO 37832450, DIČ 1029645529

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

27.09.2019

Faktúra č. 171/2019

vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb

350,00 EUR

SCARABEO-SK, s.r.o, Povstalecká 16, B.Bystrica, IČO 36785687

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: