Obsah

Register dokumentov

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
06.02.2019

Faktúra č. 22/2019

za služby zodpovednej osoby podľa zák. č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov za obdobie 01/2019

25,00 EUR

Mgr. Peter Plavec, Sv.Cyrila a Metoda 54, Vrútky, IČO 50994646

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

06.02.2019

Faktúra č. 21/2019

výkon stavebného dozora

2 520,00 EUR

StVS -servising s.r.o, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO 44935668

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

06.02.2019

Faktúra č. 20/2019

odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu

1 838,51 EUR

Márius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín, IČO 34115901

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

06.02.2019

Faktúra č. 19/2019

zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu- cintorín

43,80 EUR

Márius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín, IČO 34115901

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

04.02.2019

Faktúra č. 18/2019

odvoz, dovoz kontajnera - cintorín

80,64 EUR

Miroslav Kliment, Poľovnícka 33, Banská Bystrica, IČO 40593657

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

04.02.2019

Faktúra č. 17/2019

telefónne služby pevnej siete

89,24 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava,IČO 35763469

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

01.02.2019

Faktúra č. 16/2019

autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - obecný rozhlas

14,28 EUR

SOZA, Rastislavova 3, Bratislava,IČO 00178454

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

01.02.2019

Faktúra č. 15/2019

odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu -cintorín

85,57 EUR

Márius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín, IČO 34115901

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

01.02.2019

Faktúra č. 14/2019

autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel- rozhlas v budove OcÚ

12,00 EUR

SOZA, Rastislavova 3, Bratislava,IČO 00178454

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

31.01.2019

Faktúra č. 13/2019

odpadkové koše na triedený odpad

69,47 EUR

Elkoplast Slovakia, s.r.o, Partizánska 80, Trenčianske Teplice, IČO 36851264

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

28.01.2019

Faktúra č. 12/2019

odmeny výkonným umelcom - verejný prenos prostredníctvom tech. zariadenia - verejný rozhlas

38,40 EUR

SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, Bratislava, IČO 17310598

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

24.01.2019

Faktúra č. 11/2019

telefónne služby mobilnej siete

8,48 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO 35697270

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

24.01.2019

Faktúra č. 10/2019

telefónne služby mobilnej siete

30,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO 35697270

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

24.01.2019

Faktúra č. 9/2019

telefónne služby mobilnej siete

15,98 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava,IČO 35763469

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

24.01.2019

Faktúra č. 8/2019

vedenie účtu majiteľa

432,00 EUR

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., Ul. 29. augusta 1/A, Bratislava, IČO 31338976

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

21.01.2019

Faktúra č. 7/2019

kontrola a čistenie komína - OcÚ

72,00 EUR

KOM systém s.r.o, Stránska 4, B.Bystrica, IČO 51429641

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

21.01.2019

Faktúra č. 6/2019

vypracovanie PD stavby - Rekonštrukcia horného námestia pri kostole Priechod-NN prípojka pre RVO

190,00 EUR

Milan Strieborný, Sebedín Bečov 30, IČO 10829521

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

21.01.2019

Faktúra č. 5/2019

hadica, čerpadlo

540,18 EUR

SOLO-SK, Karol Strečok, Priechod č. 8, 976 11, IČO 35258900

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

18.01.2019

Faktúra č. 4/2019

brezová metla

33,47 EUR

MANU JTC, s.r.o, Nová 369/10, Opava -Malé Hoštice, IČO 06539408

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

08.01.2019

Faktúra č. 3/2019

viacúčelové ihrisko v obci Priechod

10 000,00 EUR

Sport SERVICE, s.r.o ,Diaková 111, 03802, IČO 36785571

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

04.01.2019

Faktúra č. 2/2019

stravné lístky - vyúčtovacia faktúra

0,00 EUR

DOXX-stravné lístky, s.r.o, Kálov 356, Žilina, IČO 36391000

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

03.01.2019

Faktúra č. 1/2019

stravné lístky - zálohová faktúra

440,00 EUR

DOXX-stravné lístky, s.r.o, Kálov 356, Žilina, IČO 36391000

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

18.01.2019

Faktúra č. 227/2018

za dodávku a distribúciu elektriny-vyúčtovacia faktúra - nedoplatok

30,68 EUR

SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO 36403008

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

18.01.2019

Faktúra č. 226/2018

posyp miestnych komunikácií

543,60 EUR

Barančia, s.r.o, Mlynská 42, Selce, IČO 36009644

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

18.01.2019

Faktúra č. 225/2018

za dodávku a distribúciu elektriny- vyúčtovacia faktúra - preplatok

-90,62 EUR

SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO 36403008

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: