Obsah

Register dokumentov

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.05.2014

Zmluva

Kúpna zmluva

458,16 €

Obec Priechod

Obec Priechod

16.04.2014

Zmluva

Kúpna zmluva

28 800,00 €

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

Obec Priechod

01.04.2014

Zmluva

Dodatok č.1 k LZ č.U1640/2013

250,00 €

MADE, spol, s.r.o, Lazovná 69, Banská Bystrica

Obec Priechod

13.03.2014

Zmluva

Dohoda o platbách

3 916,00 €

SSE a.s. Žilina

Obec Priechod

13.03.2014

Zmluva

Dohoda o platbách

99,00 €

SSE a.s. Žilina

Obec Priechod

13.03.2014

Zmluva

Dohoda o platbách

594,00 €

SSE a.s. Žilina

Obec Priechod

13.03.2014

Zmluva

Dohoda o platbách

605,00 €

SSE a.s. Žilina

Obec Priechod

13.03.2014

Zmluva

Dohoda o platbách

880,00 €

SSE a.s. Žilina

Obec Priechod

11.03.2014

Zmluva

Zmluva

536,00 €

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

Obec Priechod

11.03.2014

Zmluva

Zmluva

160,00 €

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

Obec Priechod

28.02.2014

Zmluva

Dodatok č.1

0,00 €

SIEA, Bajkalská 27, Bratislava

Obec Priechod

27.02.2014

Zmluva

Zmluva

2 500,00 €

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

Obec Priechod

27.02.2014

Zmluva

Zmluva

12 500,00 €

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

Obec Priechod

04.02.2014

Zmluva

Zmluva č. 188-11-670/20014

0,00 €

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Obec Priechod

11.12.2013

Zmluva

Kúpna zmluva

77,90 €

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

Obec Priechod

17.10.2013

Zmluva

Kúpna zmluva

76,90 €

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

Obec Priechod

28.08.2013

Zmluva

Zmluva o dielo

16 000,00 €

Stylos-stav s.r.o , Sásovská cesta 83, Banská Bystrica

Obec Priechod

13.08.2013

Zmluva

Zmluva o poskytovaní verejných

0,00 €

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava

Obec Priechod

13.08.2013

Zmluva

Licenčná zmluva č. U1640/2013

176,00 €

MADE, spol, s.r.o, Lazovná 69, Banská Bystrica

Obec Priechod

13.08.2013

Zmluva

Zmluva

0,00 €

SSE a.s. Žilina

Obec Priechod

05.06.2013

Zmluva

Zmluva č. 1215740

33,50 €

Slovgram, Jakubovo nám.14,Bratislava

Obec Priechod

31.05.2013

Zmluva

Zmluva o finančnom vyrovnaní 1

73 542,15 €

Neznámý

Obec Priechod

31.05.2013

Zmluva

Kúpna zmluva č.01/2013

1 634,27 €

Neznámý

Obec Priechod

22.03.2013

Zmluva

Zmluva o dotácii FS Priechoďan

2 000,00 €

Obec Priechod

Obec Priechod

22.03.2013

Zmluva

Zmluva o dotácii OFK Priechod

12 500,00 €

Obec Priechod

Obec Priechod

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: