Obsah

Cintoríny

Osobné údaje uvedené v grafickom zobrazení cintorínov a v zozname pochovaných sú uvedené iba v rozsahu už zverejnených osobných údajov blízkymi osobami zosnulých - na náhrobných kameňoch, krížoch, smútočných oznámeniach a parte.

Cintorín časť C - Nový

Orientačná mapka je tu ku stiahnutiu

 

Zmluvy a úhrady nájmu za hrobové miesto na 10 rokov

Aktualizácia k 31.08.2017

Cint. Hrob Typ hrobu Č. zmluvy Zaplatený do
   C 1 jednohrob   voľný
   C 2 jednohrob 156 31.12.2017
   C 3 jednohrob 62 31.08.2017
   C 4 jednohrob 49 31.08.2017
   C 5 jednohrob 49 31.08.2017
   C 6 jednohrob 121 31.08.2017
   C 7 jednohrob 113 31.08.2017
   C 8 jednohrob 34 31.08.2017
   C 9 jednohrob 27 31.08.2017
   C 10 dvojhrob 16 31.08.2017
   C 11 dvojhrob 119 31.08.2017
   C 12 dvojhrob 68 31.08.2017
   C 13 dvojhrob 3 31.08.2017
   C 14 dvojhrob 33 31.08.2017
   C 15 trojhrob   voľný
   C 16 trojhrob   voľný
   C 17 trojhrob   voľný
   C 18 dvojhrob   voľný
   C 19 dvojhrob   voľný
   C 20 dvojhrob 168 27.05.2019
   C 21 dvojhrob 141 31.08.2017
   C 22 jednohrob 65 31.08.2017
   C 23 jednohrob 26 31.08.2017
   C 24 jednohrob 126 31.08.2017
   C 25 jednohrob 151 14.01.2018
   C 26 jednohrob 197 01.06.2021
   C 27 jednohrob 187 28.10.2020
   C 28 jednohrob 190 18.01.2021
   C 29 jednohrob 199 07.02.2022
   C 30 jednohrob 213 30.08.2023
   C 31 jednohrob 224 31.10.2023
   C 32 jednohrob 2015/002 12.06.2025
   C 33 jednohrob 2016/001 08.06.2026
   C 34 dvojhrob 201 28.05.2022
   C 35 dvojhrob 198 11.11.2021
   C 36 dvojhrob 191 19.01.2021
   C 37 dvojhrob 209 14.11.2022
   C 38 dvojhrob 167 17.03.2019
   C 39 dvojhrob 153 05.03.2018
   C 40 dvojhrob 152 26.02.2018
   C 41 dvojhrob 4 31.08.2017
   C 42 dvojhrob 115 31.08.2017
   C 43 jednohrob 104 31.08.2017
   C 44 jednohrob 104 31.08.2017
   C 45 dvojhrob 104 31.08.2017
   C 46 dvojhrob 14 31.08.2017
   C 47 dvojhrob 14 31.08.2017
   C 48 dvojhrob 72 31.08.2017
   C 49 dvojhrob 166 29.01.2019
   C 50 dvojhrob 2015/005 10.11.2025
C 50/a jednohrob 2015/001 18.03.2025
   C 51 jednohrob 2015/001 18.03.2025
   C 52 dvojhrob 236 19.03.2024
   C 53 dvojhrob 211 04.06.2023
   C 54 dvojhrob 204 27.09.2022
   C 55 dvojhrob 202 10.06.2022
   C 56 dvojhrob 203 30.06.2022
   C 57 jednohrob 195 19.04.2021
   C 58 jednohrob 204 01.07.2022
   C 59 dvojhrob 117 31.08.2017
   C 60 dvojhrob 2015/024 27.12.2025
   C 61 dvojhrob   voľný
   C 62 dvojhrob   voľný
   C 63 dvojhrob   voľný
   C 64 dvojhrob   voľný
   C 65 dvojhrob   voľný
   C 66 dvojhrob   voľný
   C 67 jednohrob   voľný
   C 68 jednohrob   voľný
   C 69 jednohrob   voľný
   C 70 jednohrob   voľný
   C 71 jednohrob   voľný
   C 72 jednohrob   voľný
   C 73 jednohrob   voľný
   C 74 jednohrob   voľný
   C 75 jednohrob   voľný
   C 76 jednohrob 2017/001 31.08.2027
   C 150 jednohrob 182 13.04.2020
   C U1 urnový hrob 105 31.08.2017
   C U2 urnový hrob 192 08.02.2021
   C U3 urnový hrob 196 10.03.2021
   C U4 urnový hrob 205 02.10.2022
   C U5 urnový hrob 212 19.06.2023
   C U6 urnový hrob 231 06.12.2023
   C U7 urnový hrob 243 23.10.2024
   C U8 urnový hrob 2015/004 08.09.2025
   C U9 urnový hrob 2017/002 30.09.2027
   C U10 urnový hrob   voľný
   C U11 urnový hrob   voľný
   C U12 urnový hrob   voľný
   C U13 urnový hrob   voľný
   C U14 urnový hrob   voľný