Obsah

Cintoríny

Osobné údaje uvedené v grafickom zobrazení cintorínov a v zozname pochovaných sú uvedené iba v rozsahu už zverejnených osobných údajov blízkymi osobami zosnulých - na náhrobných kameňoch, krížoch, smútočných oznámeniach a parte.

Cintorín časť B - Starý

Orientačná mapka je tu ku stiahnutiu


Zmluvy a úhrady nájmu za hrobové miesto na 10 rokov

Aktualizácia k 28.08.2017

Cint. Hrob Typ hrobu Č. zmluvy Zaplatený do
   B 1 jednohrob 37 31.08.2017
   B 2 jednohrob 109 31.08.2017
   B 3 jednohrob 51 31.08.2017
   B 4 jednohrob   nezaplatený
   B 5 jednohrob   nezaplatený
   B 6 dvojhrob 144 31.08.2017
   B 7 jednohrob   nezaplatený
   B 8 dvojhrob 69 31.08.2017
   B 9 jednohrob 55 31.08.2017
   B 11 detský hrob 215 31.10.2023
   B 12 detský hrob 215 31.10.2023
   B 13 jednohrob 237 25.03.2024
   B 14 dvojhrob 3 31.08.2017
   B 15 úzky jednohrob 17 31.08.2017
   B 16 dvojhrob 6 31.08.2017
   B 17 úzky jednohrob 230 20.11.2023
   B 18 detský hrob   nezaplatený
   B 19 jednohrob 169 31.10.2019
   B 20 detský hrob   nezaplatený
   B 21 detský hrob 53 31.08.2017
   B 22 detský hrob 2015/009 27.10.2025
   B 23 detský hrob 117 31.08.2017
   B 24 detský hrob 2015/025 28.12.2025
   B 24a detský hrob   nezaplatený
   B 25 jednohrob 2 31.08.2017
   B 26 jednohrob 131 31.08.2017
   B 27 jednohrob 118 31.08.2017
   B 28 úzky jednohrob   nezaplatený
   B 29 jednohrob 106 31.08.2017
   B 30 jednohrob 12 31.08.2017
   B 31 úzky jednohrob   nezaplatený
   B 32 jednohrob 194 10.03.2021
   B 33 jednohrob 53 31.08.2017
   B 34 jednohrob 12 31.08.2017
   B 35 jednohrob 102 31.08.2017
   B 36 jednohrob 233 14.01.2024
   B 37 dvojhrob 106 31.08.2017
   B 38 úzky jednohrob   nezaplatený
   B 39 úzky jednohrob   nezaplatený
   B 40 úzky jednohrob   nezaplatený
   B 41 jednohrob 3 31.08.2017
   B 42 dvojhrob 91 31.08.2017
   B 43 dvojhrob 34 31.08.2017
   B 44 jednohrob 118 31.08.2017
   B 45 dvojhrob 39 31.08.2017
   B 46 jednohrob 37 31.08.2017
   B 47 jednohrob   nezaplatený
   B 48 jednohrob 37 31.08.2017
   B 49 trojhrob 22 31.08.2017
   B 50 úzky jednohrob   nezaplatený
   B 51 detský hrob   nezaplatený
   B 52 detský hrob 26 31.08.2017
   B 53 úzky jednohrob   nezaplatený
   B 54 jednohrob 127 31.08.2017
   B 55 jednohrob 100 31.08.2017
   B 56 jednohrob   nezaplatený
   B 57 úzky jednohrob 25 31.08.2017
   B 58 úzky jednohrob 106 31.08.2017
   B 59 dvojhrob 119 31.08.2017
   B 60 dvojhrob 12 31.08.2017
   B 61 jednohrob   nezaplatený
   B 62 jednohrob   nezaplatený
   B 63 dvojhrob 62 31.08.2017
   B 64 dvojhrob 2015/021 15.11.2025
   B 65 úzky jednohrob   nezaplatený
   B 66 dvojhrob 79 31.08.2017
   B 67 dvojhrob 58 31.08.2017
   B 68 dvojhrob 102 31.08.2017
   B 69 jednohrob   nezaplatený
   B 70 dvojhrob 46 31.08.2017
   B 71 dvojhrob 76 31.08.2017
   B 72 dvojhrob 150 31.08.2017
   B 73 jednohrob 46 31.08.2017
   B 74 jednohrob 181 03.02.2020
   B 75 dvojhrob 109 31.08.2017
   B 76 dvojhrob 2015/011 28.10.2025
   B 77 dvojhrob 239 29.04.2024
   B 78 úzky jednohrob   nezaplatený
   B 79 jednohrob 23 31.08.2017
   B 80 dvojhrob 52 31.08.2017
   B 81 jednohrob 72 31.08.2017
   B 82 dvojhrob 54 31.08.2017
   B 83 jednohrob 34 31.08.2017
   B 84 jednohrob 2015/011 28.10.2025
   B 85 dvojhrob 103 31.08.2017
   B 86 dvojhrob 155 31.12.2017
   B 87 jednohrob 225 04.11.2023
   B 88 jednohrob 206 06.11.2022
   B 89 dvojhrob 62 31.08.2017
   B 90 jednohrob 14 31.08.2017
   B 91 dvojhrob 161 31.12.2017
   B 92 jednohrob 31 31.08.2017
   B 93 dvojhrob 30 31.08.2017
   B 94 jednohrob 155 31.12.2017
   B 95 úzky jednohrob 2015/007 27.10.2025
   B 96 jednohrob 155 31.12.2017
   B 97 jednohrob 114 31.08.2017
   B 98 jednohrob 114 31.08.2017
   B 99 dvojhrob 13 31.08.2017
   B 100 úzky jednohrob   nezaplatený
   B 101 detský hrob   nezaplatený
   B 102 úzky jednohrob   nezaplatený
   B 103 dvojhrob 15 31.08.2017
   B 104 jednohrob 2015/020 10.11.2025
   B 105 jednohrob 15 31.08.2017
   B 106 dvojhrob 91 31.08.2017
   B 107 jednohrob 91 31.08.2017
   B 108 jednohrob   nezaplatený
   B 109 dvojhrob 91 31.08.2017
   B 110 úzky jednohrob 120 31.08.2017
   B 111 jednohrob 138 31.08.2017
   B 112 detský hrob 39 31.08.2017
   B 113 jednohrob 118 31.08.2017
   B 114 detský hrob 80 31.08.2017
   B 115 jednohrob   nezaplatený
   B 116 jednohrob 148 31.08.2017
   B 117 jednohrob 148 31.08.2017
   B 118 jednohrob 114 31.08.2017
   B 119 jednohrob 117 31.08.2017
   B 120 jednohrob 234 14.01.2024
   B 121 dvojhrob 61 31.08.2017
   B 122 jednohrob 69 31.08.2017
   B 123 trojhrob 13 31.08.2017
   B 124 dvojhrob 134 31.08.2017
   B 125 jednohrob 114 31.08.2017
   B 126 jednohrob 84 31.08.2017
   B 127 jednohrob   nezaplatený
   B 128 dvojhrob 164 31.12.2017
   B 129 jednohrob 5 31.08.2017
   B 130 jednohrob 240 15.05.2024
   B 131 úzky jednohrob 240 15.05.2024
   B 132 úzky jednohrob   nezaplatený
   B 133 úzky jednohrob   nezaplatený
   B 134 úzky jednohrob   nezaplatený
   B 135 dvojhrob 200 29.04.2022
   B 136 jednohrob 134 31.08.2017
   B 137 jednohrob 16 31.08.2017
   B 138 jednohrob 75 31.08.2017
   B 139 jednohrob 75 31.08.2017
   B 140 detský hrob 108 31.08.2017
   B 141 jednohrob 148 31.08.2017
   B 142 jednohrob   nezaplatený
   B 143 jednohrob 132 31.08.2017
   B 144 detský hrob 90 31.08.2017
   B 145 detský hrob 77 31.08.2017
   B 146 jednohrob 30 31.08.2017
   B 147 jednohrob 208 14.11.2022
   B 148 jednohrob 2015/017 03.11.2025
   B 149 úzky jednohrob 2015/015 01.11.2025
   B 150 detský hrob 2015/014 01.11.2025
   B 151 dvojhrob 64 31.08.2017
   B 152 trojhrob 136 31.08.2017
   B 153 dvojhrob 3 31.08.2017
   B 154 dvojhrob 1 31.08.2017
   B 155 jednohrob   nezaplatený
   B 156 jednohrob 88 31.08.2017
   B 157 jednohrob   nezaplatený
   B 158 jednohrob   nezaplatený
   B 159 jednohrob 136 31.08.2017
   B 160 úzky jednohrob 21 31.08.2017
   B 161 detský hrob 228 06.11.2023
   B 162 detský hrob 16 31.08.2017
   B 163 jednohrob   nezaplatený
   B 164 jednohrob   nezaplatený
   B 165 jednohrob 36 31.08.2017
   B 166 dvojhrob 36 31.08.2017
   B 167 jednohrob   nezaplatený
   B 168 jednohrob 136 31.08.2017
   B 169 jednohrob 136 31.08.2017
   B 170 jednohrob 136 31.08.2017
   B 171 jednohrob 223 31.10.2023
   B 172 jednohrob   nezaplatený
   B 173 jednohrob 223 31.10.2023
   B 174 jednohrob   nezaplatený
   B 175 jednohrob 12 31.08.2017
   B 176 jednohrob 89 31.08.2017
   B 177 detský hrob 138 31.08.2017
   B 178 detský hrob   nezaplatený
   B 179 jednohrob   nezaplatený
   B 180 jednohrob 26 31.08.2017
   B 181 dvojhrob   nezaplatený
   B 182 jednohrob   nezaplatený
   B 183 dvojhrob 139 31.08.2017
   B 184 jednohrob   nezaplatený
   B 185 jednohrob 39 31.08.2017
   B 186 jednohrob   nezaplatený
   B 187 jednohrob 100 31.08.2017
   B 188 jednohrob 139 31.08.2017
   B 189 dvojhrob 139 31.08.2017
   B 190 dvojhrob   nezaplatený
   B 191 dvojhrob 135 31.08.2017
   B 192 úzky jednohrob   nezaplatený
   B 193 jednohrob 34 31.08.2017
   B 194 jednohrob 194 10.03.2021
   B 195 jednohrob 129 31.08.2017
   B 196 jednohrob 124 31.08.2017
   B 197 jednohrob 6 31.08.2017
   B 198 jednohrob 138 31.08.2017
   B 199 detský hrob 48 31.08.2017
   B 200 úzky jednohrob 108 31.08.2017
   B 201 dvojhrob 120 31.08.2017
   B 202 jednohrob 15 31.08.2017
   B 203 jednohrob   nezaplatený
   B 204 detský hrob 189 30.11.2020
   B 205 jednohrob 22 31.08.2017
   B 206 jednohrob   nezaplatený
   B 207 jednohrob 2015/023 21.12.2025
   B 208 jednohrob 79 31.08.2017
   B 209 jednohrob 0 31.08.2017
   B 210 jednohrob 186 31.12.2020
   B 211 detský hrob 48 31.08.2017
   B 212 detský hrob 154 31.12.2017
   B 213 jednohrob 61 31.08.2017
   B 214 dvojhrob 12 31.08.2017
   B 215 úzky jednohrob 226 04.11.2023
   B 216 dvojhrob 180 31.10.2019
   B 217 dvojhrob 13 31.08.2017
   B 218 jednohrob 23 31.08.2017
   B 219 jednohrob   nezaplatený
   B 220 jednohrob   nezaplatený
   B 221 jednohrob 69 31.08.2017
   B 222 dvojhrob 135 31.08.2017
   B 223 dvojhrob 122 31.08.2017
   B 224 dvojhrob 207 07.11.2022
   B 225 dvojhrob 2015/012 28.10.2025
   B 226 dvojhrob 40 31.08.2017
   B 227 detský hrob   nezaplatený
   B 228 jednohrob 68 31.08.2017
   B 229 jednohrob   nezaplatený
   B 230 dvojhrob 142 31.08.2017
   B 231 dvojhrob 67 31.08.2017
   B 232 jednohrob 2 31.08.2017
   B 233 úzky jednohrob 193 13.02.2021
   B 234 úzky jednohrob   nezaplatený
   B 235 jednohrob 17 31.08.2017
   B 236 dvojhrob 24 31.08.2017
   B 237 jednohrob 2 31.08.2017
   B 238 dvojhrob 138 31.08.2017
   B 239 jednohrob   nezaplatený
   B 240 jednohrob   nezaplatený
   B 241 dvojhrob 66 31.08.2017
   B 242 dvojhrob 18 31.08.2017
   B 243 dvojhrob 154 31.12.2017
   B 244 jednohrob 18 31.08.2017
   B 245 dvojhrob 132 31.08.2017
   B 246 dvojhrob 83 31.08.2017
   B 247 jednohrob 70 31.08.2017
   B 248 dvojhrob   nezaplatený
   B 249 dvojhrob 160 31.12.2017
   B 250 detský hrob   nezaplatený
   B 251 úzky jednohrob   nezaplatený
   B 252 úzky jednohrob   nezaplatený
   B 253 dvojhrob 214 31.10.2023
   B 254 dvojhrob 101 31.08.2017
   B 255 dvojhrob 118 31.08.2017
   B 256 jednohrob   nezaplatený
   B 257 trojhrob 29 31.08.2017
   B 258 úzky jednohrob 128 31.08.2017
   B 259 jednohrob 18 31.08.2017
   B 260 detský hrob 7 31.08.2017
   B 261 dvojhrob 7 31.08.2017
   B 262 dvojhrob 21 31.08.2017
   B 263 úzky jednohrob   nezaplatený
   B 264 jednohrob 135 31.08.2017
   B 265 jednohrob 135 31.08.2017
   B 266 jednohrob   nezaplatený
   B 267 jednohrob 2015/018 03.11.2025
   B 268 jednohrob   nezaplatený
   B 269 jednohrob 45 31.08.2017
   B 270 jednohrob 45 31.08.2017
   B 271 dvojhrob 149 31.08.2017
   B 272 dvojhrob 133 31.08.2017
   B 273 úzky jednohrob   nezaplatený
   B 274 jednohrob 193 13.02.2021
   B 275 dvojhrob 81 31.08.2017
   B 276 dvojhrob 88 31.08.2017
   B 277 detský hrob   nezaplatený
   B 278 detský hrob 104 31.08.2017
   B 279 dvojhrob 141 31.08.2017
   B 280 úzky jednohrob   nezaplatený
   B 281 dvojhrob 154 31.12.2017
   B 282 dvojhrob 48 31.08.2017
   B 283 trojhrob 25 31.08.2017
   B 284 dvojhrob 86 31.08.2017
   B 285 jednohrob   nezaplatený
   B 286 dvojhrob 2015/006 15.10.2025
   B 287 dvojhrob 170 31.10.2019
   B 288 detský hrob   nezaplatený
   B 289 jednohrob 170 31.10.2019
   B 290 jednohrob 29 31.08.2017
   B 291 dvojhrob 17 31.08.2017
   B 292 jednohrob   nezaplatený
   B 293 jednohrob 70 31.08.2017
   B 294 jednohrob 2015/013 01.11.2025
   B 295 jednohrob 70 31.08.2017
   B 296 úzky jednohrob   nezaplatený
   B 297 jednohrob 2015/007 27.10.2025
   B 298 jednohrob   nezaplatený
   B 299 detský hrob   nezaplatený
   B 300 dvojhrob 7 31.08.2017
   B 301 jednohrob   nezaplatený
   B 302 dvojhrob 55 31.08.2017
   B 303 dvojhrob   nezaplatený
   B 304 dvojhrob   nezaplatený
   B 305 jednohrob   nezaplatený
   B 306 dvojhrob 60 31.08.2017
   B 307 jednohrob   nezaplatený
   B 308 jednohrob 229 10.11.2023
   B 309 jednohrob 229 10.11.2023
   B 310 jednohrob   nezaplatený
   B 311 detský hrob   nezaplatený
   B 312 jednohrob 59 31.08.2017
   B 313 jednohrob 2015/023 21.12.2025
   B 314 jednohrob   nezaplatený
   B 315 dvojhrob 5 31.08.2017
   B 316 dvojhrob   nezaplatený
   B 317 jednohrob 104 31.08.2017
   B 318 jednohrob 2015/007 27.10.2025
   B 319 dvojhrob 74 31.08.2017
   B 320 dvojhrob   nezaplatený
   B 321 jednohrob 220 31.10.2023
   B 322 jednohrob   nezaplatený
   B 323 jednohrob 86 31.08.2017
   B 324 jednohrob 162 31.12.2017
   B 325 jednohrob 162 31.12.2017
   B 326 dvojhrob 44 31.08.2017
   B 327 jednohrob   nezaplatený
   B 328 dvojhrob 48 31.08.2017
   B 329 dvojhrob   nezaplatený
   B 330 dvojhrob   nezaplatený
   B 331 jednohrob   nezaplatený
   B 332 jednohrob   nezaplatený
   B 333 jednohrob   nezaplatený
   B 334 detský hrob   nezaplatený
   B 335 dvojhrob   nezaplatený
   B 336 jednohrob   nezaplatený
   B 337 dvojhrob   nezaplatený
   B 338 jednohrob   nezaplatený
   B 339 jednohrob   nezaplatený
   B 340 jednohrob   nezaplatený
   B 341 urnový hrob 2015/019 04.11.2025
   B 342 jednohrob 51 31.08.2017
   B 343 jednohrob 53 31.08.2017
   B 344 dvojhrob 1 31.08.2017
   B 345 jednohrob 1 31.08.2017
   B 346 jednohrob 91 31.08.2017
   B 347 jednohrob 22 31.08.2017
   B 348 jednohrob 38 31.08.2017
   B 349 dvojhrob 65 31.08.2017
   B 350 úzky jednohrob   nezaplatený
   B 351 detský hrob   nezaplatený
   B 352 dvojhrob 19 31.08.2017
   B 353 jednohrob   nezaplatený
   B 354 dvojhrob 25 31.08.2017
   B 355 jednohrob 108 31.08.2017
   B 356 trojhrob 144 31.08.2017
   B 357 dvojhrob 39 31.08.2017
   B 358 dvojhrob 128 31.08.2017
   B 359 jednohrob 117 31.08.2017
   B 360 jednohrob   nezaplatený
   B 361 dvojhrob 183 13.06.2020
   B 362 jednohrob 2015/023 21.12.2025
   B 363 jednohrob 32 31.08.2017
   B 364 jednohrob 42 31.08.2017
   B 365 jednohrob   nezaplatený
   B 366 jednohrob 8 31.08.2017
   B 367 dvojhrob 11 31.08.2017
   B 368 jednohrob   nezaplatený
   B 369 jednohrob   nezaplatený
   B 370 jednohrob 108 31.08.2017
   B 371 jednohrob 31 31.08.2017
   B 372 jednohrob 63 31.08.2017
   B 373 jednohrob 127 31.08.2017
   B 374 jednohrob 124 31.08.2017
   B 375 jednohrob 116 31.08.2017
   B 376 štvorhrob 35 31.08.2017
   B 377 dvojhrob 2015/009 27.10.2025
   B 378 dvojhrob 143 31.08.2017
   B 379 jednohrob 143 31.08.2017
   B 380 jednohrob 63 31.08.2017
   B 381 dvojhrob 63 31.08.2017
   B 382 dvojhrob 63 31.08.2017
   B 383 jednohrob   nezaplatený
   B 384 dvojhrob 9 31.08.2017
   B 385 jednohrob 146 31.08.2017
   B 386 jednohrob 241 06.07.2024
   B 387 jednohrob 238 21.04.2024
   B 388 dvojhrob 116 31.08.2017
   B 389 jednohrob   nezaplatený
   B 390 jednohrob 42 31.08.2017
   B 391 úzky jednohrob 21 31.08.2017
   B 392 jednohrob   nezaplatený
   B 393 jednohrob 104 31.08.2017
   B 394 úzky jednohrob 216 31.10.2023
   B 395 detský hrob 26 31.08.2017
   B 396 dvojhrob 193 13.02.2021
   B 397 jednohrob 124 31.08.2017
   B 398 detský hrob   nezaplatený
   B 399 dvojhrob 77 31.08.2017
   B 400 úzky jednohrob   nezaplatený
   B 401 dvojhrob 57 31.08.2017
   B 402 jednohrob 137 31.08.2017
   B 403 jednohrob 47 31.08.2017
   B 404 detský hrob 2015/010 27.10.2025
   B 405 detský hrob 219 31.10.2023
   B 406 jednohrob 238 21.04.2024
   B 407 jednohrob 146 31.08.2017
   B 408 jednohrob 238 21.04.2024
   B 409 dvojhrob 113 31.08.2017
   B 410 jednohrob 163 31.12.2017
   B 411 jednohrob   nezaplatený
   B 412 jednohrob   nezaplatený
   B 413 jednohrob 54 31.08.2017
   B 414 dvojhrob 158 31.12.2017
   B 415 dvojhrob 157 31.12.2017
   B 416 dvojhrob   nezaplatený
   B 417 jednohrob 163 31.12.2017
   B 418 jednohrob   nezaplatený
   B 419 dvojhrob 89 31.08.2017
   B 420 jednohrob   nezaplatený
   B 421 trojhrob 87 31.08.2017
   B 422 dvojhrob 2015/007 27.10.2025
   B 423 dvojhrob 11 31.08.2017
   B 424 dvojhrob 116 31.08.2017
   B 425 dvojhrob 78 31.08.2017
   B 426 dvojhrob 77 31.08.2017
   B 427 jednohrob   nezaplatený
   B 428 jednohrob 65 31.08.2017
   B 429 jednohrob   nezaplatený
   B 430 jednohrob   nezaplatený
   B 431 jednohrob 130 31.08.2017
   B 432 dvojhrob 2015/003 01.09.2025