Obsah

Cintoríny

Osobné údaje uvedené v grafickom zobrazení cintorínov a v zozname pochovaných sú uvedené iba v rozsahu už zverejnených osobných údajov blízkymi osobami zosnulých - na náhrobných kameňoch, krížoch, smútočných oznámeniach a parte.

Cintorín časť A - Stránička

Orientačná mapka je tu ku stiahnutiu

 

Zmluvy a úhrady nájmu za hrobové miesto na 10 rokov

Aktualizácia k 09.06.2017

Cint. Hrob Typ hrobu Č. zmluvy Zaplatený do
   A 1 dvojhrob 45 31.08.2017
   A 2 jednohrob 104 31.08.2017
   A 3 dvojhrob 43 31.08.2017
   A 4 jednohrob 124 31.08.2017
   A 5 jednohrob 124 31.08.2017
   A 6 jednohrob 124 31.08.2017
   A 7 jednohrob 82 31.08.2017
   A 8 jednohrob 127 31.08.2017
   A 9 jednohrob 26 31.08.2017
   A 10 dvojhrob 81 31.08.2017
   A 11 jednohrob   nezaplatený
   A 12 dvojhrob 159 31.12.2017
   A 13 jednohrob 79 31.08.2017
   A 14 dvojhrob 146 31.08.2017
   A 15 dvojhrob 149 31.08.2017
   A 16 jednohrob 222 31.10.2023
   A 17 jednohrob 2015/008 27.10.2025
   A 18 jednohrob 66 31.08.2017
   A 19 jednohrob 13 31.08.2017
   A 20 dvojhrob 242 02.10.2024
   A 21 dvojhrob 8 31.08.2017
   A 22 dvojhrob 8 31.08.2017
   A 23 dvojhrob 85 31.08.2017
   A 24 jednohrob 138 31.08.2017
   A 25 jednohrob 74 31.08.2017
   A 26 dvojhrob 112 31.08.2017
   A 27 dvojhrob 51 31.08.2017
   A 28 jednohrob   pamiatka
   A 29 jednohrob   voľný
   A 30 jednohrob   nezaplatený
   A 31 dvojhrob 125 31.08.2017
   A 32 dvojhrob 38 31.08.2017
   A 33 jednohrob 38 31.08.2017
   A 34 dvojhrob 20 31.08.2017
   A 35 dvojhrob 32 31.08.2017
   A 36 dvojhrob 119 31.08.2017
   A 37 dvojhrob 137 31.08.2017
   A 38 dvojhrob 53 31.08.2017
   A 39 dvojhrob 52 31.08.2017
   A 40 dvojhrob 54 31.08.2017
   A 41 jednohrob 79 31.08.2017
   A 42 jednohrob 63 31.08.2017
   A 43 dvojhrob 159 31.12.2017
   A 44 dvojhrob 185 12.09.2020
   A 45 dvojhrob 185 12.09.2020
   A 46 jednohrob 73 31.08.2017
   A 47 jednohrob 147 31.08.2017
   A 48 dvojhrob 131 31.08.2017
   A 49 jednohrob 125 31.08.2017
   A 50 jednohrob 72 31.08.2017
   A 51 trojhrob 28 31.08.2017
   A 52 jednohrob 79 31.08.2017
   A 54 jednohrob 52 31.08.2017
   A 55 jednohrob 132 31.08.2017
   A 56 dvojhrob 90 31.08.2017
   A 57 dvojhrob 23 31.08.2017
   A 58 dvojhrob 132 31.08.2017
   A 59 jednohrob 106 31.08.2017
   A 60 jednohrob 79 31.08.2017
   A 61 jednohrob 214 31.10.2023
   A 62 dvojhrob 49 31.08.2017
   A 63 jednohrob 132 31.08.2017
   A 64 jednohrob 134 31.08.2017
   A 65 jednohrob 180 31.10.2019
   A 66 jednohrob 120 31.08.2017
   A 67 jednohrob 23 31.08.2017
   A 68 dvojhrob 108 31.08.2017
   A 69 dvojhrob 108 31.08.2017
   A 70 jednohrob 79 31.08.2017
   A 71 detský hrob 163 31.12.2017
   A 72 jednohrob   nezaplatený
   A 73 dvojhrob 163 31.12.2017
   A 74 jednohrob 118 31.08.2017
   A 75 jednohrob 53 31.08.2017
   A 76 jednohrob 148 31.08.2017
   A 77 jednohrob   nezaplatený
   A 78 dvojhrob 21 31.08.2017
   A 79 jednohrob   nezaplatený
   A 80 jednohrob 218 31.10.2023
   A 81 trojhrob 107 31.08.2017
   A 82 jednohrob 111 31.08.2017
   A 83 dvojhrob 5 31.08.2017
   A 84 jednohrob 123 31.08.2017
   A 85 jednohrob 16 31.08.2017
   A 86 dvojhrob 134 31.08.2017
   A 87 jednohrob 2015/022 08.12.2025
   A 88 jednohrob   nezaplatený
   A 89 dvojhrob 2 31.08.2017
   A 90 dvojhrob 61 31.08.2017
   A 91 jednohrob 37 31.08.2017
   A 92 jednohrob   nezaplatený
   A 93 jednohrob 162 31.12.2017
   A 94 jednohrob 138 31.08.2017
   A 95 detský hrob 2015/016 01.11.2025
   A 96 jednohrob   nezaplatený
   A 97 jednohrob 119 31.08.2017
   A 98 jednohrob   nezaplatený
   A 99 dvojhrob 119 31.08.2017
   A 100 jednohrob 63 31.08.2017
   A 101 dvojhrob 90 31.08.2017
   A 102 jednohrob 227 05.11.2023
   A 103 jednohrob   nezaplatený
   A 104 dvojhrob 18 31.08.2017
   A 105 jednohrob 16 31.08.2017
   A 106 jednohrob 83 31.08.2017
   A 107 jednohrob 74 31.08.2017
   A 108 jednohrob 118 31.08.2017
   A 109 jednohrob   nezaplatený
   A 110 jednohrob   nezaplatený
   A 111 jednohrob   nezaplatený
   A 112 jednohrob 21 31.08.2017
   A 113 jednohrob 59 31.08.2017
   A 113/a detský hrob   nezaplatený
   A 114 jednohrob 158 31.12.2017
   A 115 jednohrob 83 31.08.2017
   A 116 dvojhrob 50 31.08.2017
   A 117 detský hrob   nezaplatený
   A 118 jednohrob 217 31.10.2023
   A 119 jednohrob 25 31.08.2017
   A 120 jednohrob 145 31.08.2017
   A 121 dvojhrob 121 31.08.2017
   A 122 dvojhrob 165 31.12.2017
   A 123 jednohrob 188 31.10.2020
   A 124 jednohrob 76 31.08.2017
   A 125 dvojhrob 123 31.08.2017
   A 126 detský hrob 232 10.12.2023
   A 127 detský hrob 45 31.08.2017
   A 128 jednohrob 232 10.12.2023
   A 129 dvojhrob 128 31.08.2017
   A 130 dvojhrob 115 31.08.2017
   A 131 jednohrob 121 31.08.2017
   A 132 jednohrob 71 31.08.2017
   A 133 dvojhrob 57 31.08.2017
   A 134 dvojhrob 136 31.08.2017
   A 135 detský hrob 235 13.02.2024
   A 136 dvojhrob 137 31.08.2017
   A 137 dvojhrob 32 31.08.2017
   A 138 jednohrob   nezaplatený
   A 139 dvojhrob 58 31.08.2017
   A 140 dvojhrob 4 31.08.2017
   A 140/a detský hrob 219 31.10.2023
   A 141 dvojhrob 109 31.08.2017
   A 142 dvojhrob 83 31.08.2017
   A 143 dvojhrob 221 31.10.2023
   A 144 dvojhrob 20 31.08.2017
   A 145 dvojhrob 56 31.08.2017
   A 146 dvojhrob 15 31.08.2017
   A 147 dvojhrob 41 31.08.2017
   A 148 trojhrob 59 31.08.2017
   A 149 jednohrob 116 31.08.2017
   A 150 jednohrob 117 31.08.2017
   A 151 jednohrob   nezaplatený
   A 152 jednohrob 22 31.08.2017
   A 153 dvojhrob 169 31.10.2019
   A 154 jednohrob 60 31.08.2017
   A 155 jednohrob 119 31.08.2017
   A 156 jednohrob 145 31.08.2017
   A 157 jednohrob 117 31.08.2017
   A 158 dvojhrob 42 31.08.2017
   A 159 dvojhrob 28 31.08.2017
   A 160 dvojhrob 28 31.08.2017
   A 161 dvojhrob 20 31.08.2017
   A 162 jednohrob 11 31.08.2017
   A 163 jednohrob 158 31.12.2017
   A 164 dvojhrob 218 31.10.2023
   A 165 jednohrob 83 31.08.2017
   A 166 jednohrob 23 31.08.2017
   A 167 dvojhrob 161 31.12.2017
   A 168 jednohrob 148 31.08.2017
   A 169 dvojhrob 87 31.08.2017
   A 170 dvojhrob 110 31.08.2017
   A 171 urnový hrob   voľný
   A 172 dvojhrob 11 31.08.2017
   A 173 jednohrob 49 31.08.2017
   A 174 jednohrob 140 31.08.2017
   A 175 urnový hrob   voľný
   A 176 jednohrob 24 31.08.2017
   A 177 jednohrob 83 31.08.2017
   A 178 dvojhrob 131 31.08.2017
   A 179 jednohrob 10 31.08.2017
   A 180 jednohrob   voľný
   A 181 jednohrob   pamiatka