Obsah

Cintorín - hroby a zmluvy

Osobné údaje uvedené v grafickom zobrazení cintorínov a v zozname pochovaných sú uvedené iba v rozsahu už zverejnených osobných údajov blízkymi osobami zosnulých - na náhrobných kameňoch, krížoch, smútočných oznámeniach a parte.

Cintorín časť C - Nový

Orientačná mapka je tu ku stianutiu

Úhrady nájmu za hrobové miesto na 10 rokov

Aktualizácia k 29.06.2021

Cint. Hrob Typ hrobu Č. zmluvy Zaplatený do
   C 1 jednohrob 2020/003 15.05.2030
   C 2 jednohrob 2017/133 31.12.2027
   C 3 jednohrob 2017/060 31.12.2027
   C 4 jednohrob 2017/047 31.12.2027
   C 5 jednohrob 2017/048 31.12.2027
   C 6 jednohrob 2017/101 31.12.2027
   C 7 jednohrob 2021/002 31.12.2030
   C 8 jednohrob 2017/033 31.12.2027
   C 9 jednohrob 2017/026 31.12.2027
   C 10 dvojhrob 2017/017 31.12.2027
   C 11 dvojhrob 2017/099 31.12.2027
   C 12 dvojhrob 2017/066 31.12.2027
   C 13 dvojhrob 2017/003 31.12.2027
   C 14 dvojhrob 2017/032 31.12.2027
   C 15 dvojhrob 2020/004 15.05.2030
C 15/a jednohrob voľný  
   C 16 trojhrob voľný  
   C 17 dvojhrob voľný  
   C 18 dvojhrob voľný  
   C 19 dvojhrob voľný  
C 19/a jednohrob 2019/004 30.09.2029
   C 20 jednohrob 2021/001 31.12.2030
   C 21 dvojhrob 2017/120 31.12.2027
   C 22 jednohrob 2017/063 31.12.2027
   C 23 jednohrob 2017/025 31.12.2027
   C 24 jednohrob 2017/106 31.12.2027
   C 25 jednohrob 2017/036 31.12.2027
   C 26 jednohrob 197 01.06.2021
   C 27 jednohrob 2020/010 31.12.2030
   C 28 jednohrob 190 18.01.2021
   C 29 jednohrob 199 07.02.2022
   C 30 jednohrob 213 30.08.2023
   C 31 jednohrob 224 31.10.2023
   C 32 jednohrob 2015/002 12.06.2025
   C 33 jednohrob 2016/001 08.06.2026
   C 34 dvojhrob 201 28.05.2022
   C 35 dvojhrob 198 11.11.2021
   C 36 dvojhrob 191 19.01.2021
   C 37 dvojhrob 209 14.11.2022
   C 38 dvojhrob 2019/003 30.09.2029
   C 39 dvojhrob 2018/023 31.12.2028
   C 40 dvojhrob 2018/018 31.12.2028
   C 41 dvojhrob 2017/004 31.12.2027
   C 42 dvojhrob 2017/096 31.12.2027
   C 43 jednohrob 2017/134 31.12.2027
   C 44 jednohrob 2017/134 31.12.2027
   C 45 dvojhrob 2017/134 31.12.2027
   C 46 dvojhrob 2017/015 31.12.2027
   C 47 dvojhrob 2017/015 31.12.2027
   C 48 dvojhrob 2017/069 31.12.2027
   C 49 dvojhrob 2019/002 30.09.2029
   C 50 dvojhrob 2015/005 10.11.2025
C 50/a jednohrob 2015/001 18.03.2025
   C 51 jednohrob 2015/001 18.03.2025
   C 52 dvojhrob 236 19.03.2024
   C 53 dvojhrob 211 04.06.2023
   C 54 dvojhrob 204 27.09.2022
   C 55 dvojhrob 202 10.06.2022
   C 56 dvojhrob 203 30.06.2022
   C 57 jednohrob 195 19.04.2021
   C 58 jednohrob 204 01.07.2022
   C 59 dvojhrob 2017/098 31.12.2027
   C 60 dvojhrob 2015/024 27.12.2025
   C 61 dvojhrob 2020/001 13.01.2030
   C 62 dvojhrob 2020/006 16.07.2030
   C 63 dvojhrob voľný  
   C 64 dvojhrob voľný  
   C 65 dvojhrob voľný  
   C 66 dvojhrob voľný  
   C 67 jednohrob voľný  
   C 68 jednohrob voľný  
   C 69 jednohrob voľný  
   C 70 jednohrob voľný  
   C 71 jednohrob voľný  
   C 72 jednohrob voľný  
   C 73 jednohrob voľný  
   C 74 jednohrob voľný  
   C 75 jednohrob 2020/012 20.01.2030
   C 76 jednohrob 2017/008 31.12.2027
C 77 dvojhrob 2018/002 31.12.2028
C 78 dvojhrob 2021/___ ______2031
C 79 dvojhrob voľný  
C . . .      
   C 150 jednohrob 2020/013 31.12.2030
C . . .      
   C U1 urnový hrob 2017/088 31.12.2027
   C U2 urnový hrob 192 08.02.2021
   C U3 urnový hrob 196 10.03.2021
   C U4 urnový hrob 205 02.10.2022
   C U5 urnový hrob 212 19.06.2023
   C U6 urnový hrob 231 06.12.2023
   C U7 urnový hrob 243 23.10.2024
   C U8 urnový hrob 2015/004 08.09.2025
   C U9 urnový hrob 2017/087 31.12.2027
   C U10 urnový hrob 2018/009 31.12.2028
   C U11 urnový hrob 2019/001 31.07.2029
   C U12 urnový hrob 2020/002 31.03.2030
   C U13 urnový hrob voľný  
   C U14 urnový hrob voľný  
C U15 urnový hrob 2021/___ ______2031    
C U16 urnový hrob voľný